Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry!

Zostaliśmy dziś obdarzeni radością spotkania się uroczystość Wszystkich Świętych. To święto pozwala nam zastanowić się nad podwójnym horyzontem człowieczeństwa, który wyrażamy symbolicznie słowami „ziemia” i „niebo”: ziemia  przedstawia historyczną drogę człowieka, niebo natomiast – wieczność, pełnię życia w Bogu.

I tak to święto pomaga nam spojrzeć na Kościół w jego podwójnym wymiarze: Kościół kroczący w czasie i Kościół, który celebruje  święto bez końca – niebieskie Jeruzalem.

Te dwa wymiary łączy rzeczywistość „komunii świętych”: rozpoczyna się ona tutaj na ziemi i osiąga swoje spełnienie w Niebie.

W doczesnym świecie, Kościół jest początkiem tej tajemnicy, tego misterium komunii, która jednoczy ludzkość, tajemnicy całkowicie skupionej na Jezusie Chrystusie: On jest tym, który wprowadził w ludzki wymiar tę nową dynamikę, ruch, który prowadzi do Boga i równocześnie do jedności, do pokoju w głębokim jego znaczeniu. Jezus Chrystus – mówi Ewangelia św. Jana (11:52) – umarł „, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże”, i to Jego dzieło trwa w Kościele, który jest nierozerwalnie „jeden”, „święty” i „katolicki”. Bycie chrześcijaninem, bycie częścią Kościoła oznacza otwarcie na tę komunię, jak ziarno, które rozwija się w ziemi, umierając, i wypuszcza nowe pędy w górę ku niebu

Święci, czyli ci których Kościół takimi ogłasza, ale również wszyscy święci i święte, których zna  Bóg, i których także dzisiaj wspominamy, żyli intensywnie tą dynamiką. W każdym z nich, w sposób bardzo osobisty, był obecny Chrystus, dzięki Jego Duchowi, który działa przez Słowo i sakramenty. W istocie być zjednoczonym z Chrystusem, w Kościele nie unicestwia osobowości, ale otwiera ją, przemienia mocą miłości i nadaje jej już tu na ziemi, wymiar wieczny. W istocie oznacza to upodabnianie się do obrazu Syna Bożego (por. Rz 8, 29), realizując plan Boga, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Ale to włączenie w Chrystusa otwiera nas – jak powiedzieliśmy – także na komunię ze wszystkimi innymi członkami Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół, komunię, która jest doskonała w „niebie”, gdzie nie ma żadnej izolacji, nie ma konkurencji, ani oddzielenia. W dzisiejszej uroczystości doświadczamy przedsmaku tego życia w pełni otwartego na miłosne  spojrzenie Boga i bliźniego, w którym mamy pewność dojścia do Boga w drugim człowieku i do drugiego /człowieka/ w Bogu. W tej wierze pełnej nadziei czcimy wszystkich świętych i przygotowujemy się do jutrzejszego wspomnienia wiernych zmarłych. W świętych widzimy zwycięstwo miłości nad egoizmem i nad śmiercią: widzimy, że naśladowanie Chrystusa prowadzi do życia, życia wiecznego i nadaje sens teraźniejszości, każdej mijającej chwili, ponieważ wypełnia je z miłością i nadzieją. Tylko wiara w życie wieczne pozwala nam prawdziwie kochać historię i teraźniejszość, bez przywiązania, w wolności pielgrzyma, który kocha ziemię, ponieważ jego serce jest w Niebie.

Niech Maryja wyjedna nam łaskę, mocnej wiary w życie wieczne i doświadczenie prawdziwej komunii z naszymi bliskimi zmarłymi

Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów, zwł. tych z kościoła Św. Ducha z Exmouth. Dzisiejsze święto Wszystkich Świętych przypomina nam o naszym wiecznym przeznaczeniu, które osiągniemy, jak mówi św. Tomasz z Aquinu, w wiecznej i doskonałej światłości, niezmierzonej pełni oraz nieskończonej radości i szczęściu.
Niech orędownictwo wszystkich świętych doprowadzi nas i naszych kumiłowanych zmarłych do wiecznego domu w niebie. Bóg niech was błogosławi.

W dzisiejsze święto Wszystkich Świętych serdecznie witam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. Świętość nie jest niczym trącacym myszką ani czymś nieosiągalnym. Powołanie do świętości obejmuje nas wszystkich. Bóg powołuje każdego z nas do życia we wspólnocie z Nim. Bóg kocha nas jako swoje dzieci. Również dzisiejsze czasy potrzebują świętych. Święci ukazują nam różnorakie sposoby życia Ewangelią oraz drogi stawania się świetlanymi znakami miłości Bożej. Prośmy świętych o ich wstawiennictwo. Błogosławionego Święta.

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego uczestniczących w tej modlitwie maryjnej. Jako Kościół pielgrzymujący, celebrujemy dziś z radością Uroczystość Wszystkich świętych, pamiątkę tych, którzy są nazywani przyjaciółmi Boga, których obecnośc raduje niebo. Także i my, prowadzeni przez wiarę i napełnieni radościa chwały najlepszych dzieci Kościoła, wzywajac Błogosławionej Dziewicy Maryi, czerpali przykład i pomoc w osiągnięciu obietnicy Chrystusa. Bardzo dziękuje!

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj