Adoracja dla życia

Już w najbliższy wieczór w Domu Wspólnoty Bożego Miłosierdzia w Częstochowie odbędzie się spotkanie modlitewne o nazwie Adoracja dla Życia.

Nabożeństwo to odbywa się w co trzeci piątek miesiąca i trwa od 19.00 do 23.00. Spotkanie rozpoczyna Msza św. podczas, której wygłaszana jest homilia z cyklu: „Skandal Miłosierdzia”. Uczestnicy mają okazję złożyć swoje intencje, w jakich będą się modlić zgromadzeni wierni. Intencje  można zgłaszać poprzez stronę internetową WBO lub złożyć je osobiście na ołtarzu w czasie liturgii.

Po zakończeniu Eucharystii wystawiany jest Najświętszy Sakrament z Jezusem Chrystusem w monstrancji. Ponadto w trakcie Adoracji dla Życia istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.

Ks. Remigiusz Lota, przełożony wspólnoty, zaznaczył, że z inicjatywą nabożeństwa wyszli sami wierni.

– Adoracja dla życia zrodziła się kilka lat temu z naturalnej potrzeby wielu osób, które przychodziły do Wspólnoty Bożego Ojcostwa w Częstochowie. Te osoby przychodziły z potrzebą życia, nowego życia, potrzebą odpoczynku w Panu Bogu, doświadczenia tego, że On jest. Jest to najpiękniejszy akt stworzenia kiedy to stworzenie wyznaje, że ma Ojca. To nabożeństwo od początku miało taki sens, by stawać jak dziecko z pustymi rękami przed Ojcem i prosić o życie, bo wierzymy, że to życie Pan Bóg nam daje dzień po dniu i stwarza nas nieustannie tym samym podtrzymując nasze istnienie – powiedział ks. Remigiusz Lota.

Dodatkowo po adoracji kapłani są do indywidualnej dyspozycji osób pragnących skonfrontować swoje przemyślenia i refleksje. Duchowni ze Wspólnoty Bożego Miłosierdzia zapraszają także osoby zagubione i zmęczone życiem, którym kapłani, a także członkowie WBO poświęcą czas i swoją uwagę podczas braterskiego  towarzyszenia, odbywającego się po obrzędach liturgicznych.

– Jest to czas kiedy kapłani, ojcowie ze wspólnoty, ale także świeccy mogą rozmawiać, towarzyszyć, po prosty być z tymi, którzy są słabsi i potrzebują wsparcia, dobrego słowa – dodał ks. Remigiusz Lota.

Zwieńczeniem każdego spotkania jest wzajemna modlitwa braci i sióstr formułą:

„Niech cię Bóg strzeże i błogosławi, niech rozpromieni nad tobą swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.” (Lb 6, 24-26)

W czasie wypowiadania tych słów uczestnicy nabożeństwa czynią znak krzyża na czole swojego brata, udzielając mu swojego błogosławieństwa.

Członkowie Wspólnoty serdecznie zapraszają na spotkanie już w piątek o godz. 19.00, aby wspólnie pogrążyć się w modlitwie i zadumie.

Szczegóły nabożeństwa dostępne są na stronie www.ojcze.pl.

RIRM/KlK

 

drukuj