Związkowcy z JSW blokują wjazd do biura zarządu spółki

O godz. 6.30 związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli blokadę wjazdu na parking biura zarządu spółki. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na trudną sytuację firmy, która jest skutkiem fatalnego zarządzania.

Akcja jest konsekwencją sondażowego referendum zorganizowanego wśród pracowników. Ponad 90 procent badanych wyraziło opinię, że zarząd spółki stracił wiarygodność i powinien zostać odwołany.

Zmniejszenie wydobycia węgla to tylko jeden z wielu problemów władz – powiedział Sławomir Kozłowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

– Uważamy, że trzeba zacząć głośno mówić o tej sytuacji, chociaż od dłuższego czasu informujemy o tym Ministerstwo Gospodarki i Radę Nadzorczą. Oczekujemy, że ktoś wreszcie podejmie jakieś działania, które pozwolą, żeby spółka zaczęła prowadzić politykę swojej działalności, która doprowadzi do znormalizowania sytuacji, do odtworzenia frontu robót, do normalnej produkcji, która powinna mieć miejsce. Szczególnie na węglu koksującym typu hard, który jest głównym produktem, który możemy sprzedać na rynku w każdej ilości – powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Sławomir Kozłowski

Jest to kolejna w ostatnim czasie spółka branży górniczej, która zgłasza swoje problemy. Wcześniej zgłaszali je m.in. górnicy ze sprzedanej kopalni Kazimierz-Juliusz.

RIRM

drukuj