Zostanie przyjęty nowy regulamin TK

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjmie dziś  nowy regulamin Trybunału. Ma on uregulować m.in. procedury wyboru kandydatów na prezesa TK przedstawianych prezydentowi RP.

Zgodnie z ustawą z 22 lipca, prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału spośród trzech kandydatów przedstawianych mu przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK.

Jednak z zapowiedzi obecnego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego wynika, że nie dopuści on do udziału w Zgromadzeniu trzech sędziów wybranych już w nowej kadencji Sejmu, ani trzech wybranych jeszcze w październiku ub. roku.

Prezes Andrzej Rzepliński twierdzi też, że Zgromadzanie Ogólne powinno przedstawić prezydentowi dwóch, a nie tak jak zakłada lipcowa ustawa trzech kandydatów.

Poseł PiS Jarosław Sellin podkreśla, że rząd nie może akceptować prób łamania prawa w Polsce, nawet jeśli dopuszcza się ich tak ważny organ jak TK.

Trybunał musi pamiętać, że ma prawo działać w granicach prawa, a to prawo jest stanowione przez polski parlament. Poza ramy tego prawa, które parlament uchwala w sprawie trybu działania Trybunału Konstytucyjnego, nie może wykraczać. Jeśli wykracza, to wszystkie uchwały i decyzje są po prostu nieważne z mocy prawa – wskazuje Jarosław Sellin.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odnosząc się do kwestii ustalenia nowego regulaminu wskazał, że w kształcie proponowanym przez Andrzeja Rzeplińskiego będzie on de facto złamaniem prawa.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj