Znane są założenia projektu ustawy o mediach narodowych

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o mediach narodowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, w skład mediów narodowych wejdą: Polska Agencja Prasowa oraz TV Polska, Polskie Radio i 17 rozgłośni regionalnych, jako instytucje narodowej radiofonii i telewizji.

Media narodowe przestaną być spółkami prawa handlowego, a staną się „państwowymi osobami prawnymi”. Będą nimi zarządzali dyrektorzy, pełniący jednocześnie funkcje redaktorów naczelnych.

W projekcie zapisano m.in., że media narodowe „respektują chrześcijański system wartości”. Mają kultywować tradycję narodową, wartości patriotyczne i humanistyczne oraz promować różne formy obywatelskiej aktywności. Do obowiązków mediów należeć będą także rzetelne i pluralistyczne upowszechnianie stanowisk organów państwowych, partii, oraz związków zawodowych i pracodawców.

Poseł Wojciech Skurkiewicz z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu mówi, że respektowanie tych zasad wpłynie na rzeczywistą realizację misji publicznej.

Jeżeli mówimy o misji mediów publicznych, to ta misyjność programów Polskiego Radia, czy TVP rzeczywiście musi być nakierowana i nacechowana na elementy pro-patriotyczne i pro-polskie. Ale również związane z naszą wiarą i chrześcijańskimi korzeniami, z których wyrósł nasz naród. W tym roku mamy 1050-lecie chrztu Polski i to też jest istotne. Najwyższy czas skończyć z taką swoistą demokracją tęczową, czy demokracją genderową w mediach publicznych. Na to w tej chwili nie powinno już być miejsca ani w radiu, ani w telewizji w Polsce – podkreśla poseł Wojciech Skurkiewicz.

Na pozytywne zmiany w działalności mediów narodowych mają mieć również wpływ: powołanie Rady Mediów Narodowych do nadzoru nad mediami, oraz zmiana ich finansowania. W projekcie zapisano, że premier powoła międzyresortowy zespół, którego zadaniem będzie opracowanie „nowoczesnej koncepcji finansowania mediów narodowych”. Zespół będzie miał na to czas do 31 maja 2016 r. 

RIRM

drukuj