Zmiany w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Nowy rok przyniósł ze sobą wiele zmian. Dotyczą one także rolników. Jedną z ważniejszych jest konieczność składania wniosków o płatności bezpośrednie jedynie przez Internet.

Do tej pory wnioski o płatności bezpośrednie rolnicy wypełniali najczęściej korzystając z wniosków papierowych. Przez Internet wnioski składali nieliczni. Unia Europejska wymaga jednak, aby od tego roku była to jedyna możliwość ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.

To nie jest tak, że nagle Polska stwierdziła, że wnioski trzeba składać w formie elektronicznej. Zostaliśmy do tego zobligowani w przepisach wspólnotowych – podkreśliła Lidia Czechak z wielkopolskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, żeby złożyć wniosek, będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji. Wcześniej, tak jak w poprzednich latach, urzędnicy przyślą gospodarzom wstępnie wypełniony wniosek, tak zwany wniosek spersonalizowany. Należy go jednak traktować informacyjnie. Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet, Agencja przygotowała nową aplikację.

Dotychczas była możliwość składania wniosków za pomocą aplikacji eWniosek. W tym roku uruchamiamy nową aplikację o nazwie eWniosek Plus – mówił Rafał Sobczak z wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona dopiero 15 marca, a więc w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.

Na dzień dzisiejszy ta aplikacja jeszcze nie jest dostępna. Wersja taka demo, robocza będzie udostępniona 12 lutego – zaznaczył Rafał Sobczak.

Warto odnotować, że niektórzy gospodarze będą mogli złożyć jedynie oświadczenie zamiast całego wniosku o dopłaty bezpośrednie. Z tej opcji skorzystają rolnicy z gospodarstw, w których nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby wpłynąć na treść wniosku.

Od 15 lutego do 14 marca wszyscy rolnicy, u których nic się nie zmieniało, a mają powierzchnię gospodarstwa do 10 hektarów, będą mogli złożyć oświadczenie o tym, że chcą, aby wszystkie płatności z roku 2017 na podstawie migracji były przełożone do ich wniosku z 2018 r. powiedziała Lidia Czechak.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizuje dni otwarte w biurach powiatowych, w trakcie których rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników. Dodatkowo na stronie internetowej Agencji udostępnione zostaną filmy instruktażowe, w których pokazane będzie jak składać wniosek drogą internetową. W Polsce o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1 mln 350 tys. rolników.

TV Trwam News/RIRM

drukuj