Zmiany w kredytach hipotecznych

Większa ochrona posiadaczy kredytów mieszkaniowych i praktyczna likwidacja kredytów w obcej walucie. To efekt wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o kredytach hipotecznych. Banki nie będą mogły manipulować przy umowach oraz zmuszać klientów do zakupu dodatkowych usług przy zaciąganiu kredytów. 

Przed trzema laty Parlament i Komisja Europejska wydały dyrektywę, w myśl której państwa członkowskie miały lepiej zabezpieczać interesy kredytobiorców. W odpowiedzi na unijne zalecenia Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiednią ustawę. Dziś weszła ona w życie.

Nowe prawo przewiduje, że kredyty mogą być udzielane wyłącznie w walucie, w której zarabia klient, a to faktyczny koniec kredytów walutowych. Klienci muszą być również rzetelnie informowani o ofertach banku. To oznacza ograniczenie manipulacji w reklamach. Te od dziś muszą być rzetelne, jasne i precyzyjne.

W myśl ustawy zakazana również będzie tzw. sprzedaż wiązana. Oznacza to, że sprzedaży kredytu hipotecznego nie można łączyć z innym produktem finansowym, np. lokatą czy kartą kredytową. Kredytów hipoteczny będą mogły udzielać tylko banki i Skoki czyli instytucje będące pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Pośrednictwem w udzielaniu kredytów będą mogli zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy lub ich agenci. Nowe przepisy przewidują także, że w sytuacji gdy konsument nie będzie w stanie spłacić zobowiązań, kredytodawca powinien zapewnić mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Chodzi o możliwość czasowego zawieszenia spłaty, zmianę wysokości rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

TV Trwam News/RIRM

drukuj