Zmarła prof. Anna Sucheni – Grabowska

Prof. Anna Sucheni Grabowska była wybitną historyk czasów nowożytnych, znawcą parlamentaryzmu polskiego a przede wszystkim patriotką.

Była autorką fundamentalnych prac na temat dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej, takich jak: Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548; Monarchia ostatnich dwu Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Geneza egzekucji dóbr; Sejm walny Rzeczypospolitej w latach 1540-1586, w: Historia sejmu polskiego XV-XVIII w. red. J. Michalski; Społeczność szlachecka a państwo, w : Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, red. A. Wyczański; Spory królów ze szlachtą, Zygmunt August, król Polski i wielki książę litewski 1520-1562.

Prof. od sierpnia 1980 r. była związana z  NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym współtworzyła Studium Kultury Chrześcijańskiej. Była również współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza i innych dzieł historyczno-wychowawczych i patriotycznych.

W latach 80-tych prof. broniła nauczycieli represjonowanych przez ówczesne władze, informowała Ojca św. JPII o losie działaczy „Solidarności” Oświaty i Wychowania.

Prof. Anna Sucheni Grabowska,  wychowała pokolenia historyków, które widziały w niej swojego mistrza, zarówno jeśli chodzi o profesjonalne kompetencje jak i głębokie osobiste zaangażowanie w działania dla Polski stwierdził Prof. Jan Żaryn – historyk.

Jak dodał, prof. była także  inicjatorką wprowadzenia do preambuły ustawy o oświacie zobowiązania o wychowaniu młodzieży w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.

Audio MP3
Pobierz

Dzięki staraniom prof. Anna Sucheni Grabowskiej  wielu historyków otrzymało stypendium naukowe Fundacji Lanckorońskich.

Profesor traktowała swe życie jako zadanie nie zawężone do aktywności zawodowej, kochała Polskę i jej historię i miłość tę zaszczepiła swoim uczniom. Miała wielki umysł i dar przekonywania do własnych racji. Pozostawała wierna swym przekonaniom mimo więzienia w czasach stalinowskich, czy prób marginalizacji jej dorobku naukowego. Na ludzi, którzy mieli zaszczyt Ją spotkać wywarła ogromny wpływ.

Pogrzeb prof. Anny Sucheni Grabowskiej odbędzie się jutro o godz. 13.00 w Gidlach koło Radomska.

drukuj