CBA zawiadomiło prokuraturę ws. łapówek w Komendzie Głównej Policji

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez  funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji.

Sprawa dotyczy możliwych nieprawidłowości w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup usługi Help Desk.

Rzecznik biura CBA Jacek Dobrzyński, poinformował że, zawiadomienie zostało przekazane Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Obejmuje ono byłego i obecnych funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Ponadto podaje się w wątpliwość zasadność i celowość zakupu usługi Help Desk.

 
Pobierz Pobierz

CBA prowadzi kontrolę w tej sprawie od 14 maja 2012r. Postępowanie dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień publicznych na usługi i sprzęt teleinformatyczny w latach 2009-2011r.

Kontrola miała charakter doraźny, była kolejną prowadzoną po tzw. aferze korupcyjnej w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

Sprawę Help Desku badała też sama Komenda Główna Policji. Nie chciała jednak ujawniać wyników kontroli. Poza tym, jeszcze w kwietniu zapewniała, że wszystkie materiały i wyniki przekaże CBA.

drukuj