fot. TV Trwam News

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK – w lipcu

Na lipiec przewidziano Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ono dotyczyło regulaminu Trybunału i kodeksu etycznego sędziego Trybunału. Prezes TK Julia Przyłębska wykluczyła zarazem spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.

O zwołanie Zgromadzenia Ogólnego zwróciło się na piśmie do prezesa TK ośmiu sędziów, w tym wiceprezes Stanisław Biernat. Sędziowie uzasadniali swoją prośbę tym, że dotychczas prezes nie zwołała ani narady, ani zgromadzenia, ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów. Ponadto, zdaniem części sędziów, w TK dochodzi do bezprawnego odbierania spraw sędziom i uniemożliwiania im orzekania. Sędziom nie podobają się także szerokie pełnomocnictwa nadane Mariuszowi Muszyńskiemu i ograniczenie mediom dostępu do prac Trybunału.

Na te zarzuty odpowiedziało w liście pozostałych sześciu członków TK.

„Co do swobody wypowiedzi sędziów jesteśmy oburzeni, że pani prezes dotychczas nie zareagowała na coraz częstsze publiczne wystąpienia sędziów TK i sędziów TK w stanie spoczynku, w których przekraczane są obowiązujące standardy prawne i etyczne wypowiedzi sędziego, a część naszych kolegów jest w nich obrażana i poniżana.”

Jak wskazują sędziowie –  składy orzekające są kształtowane zgodnie z prawem, a wnioski o wyłączenie sędziego ze sprawy rozstrzygają niezawisłe składy. Za niezgodne z prawdą uznali też stwierdzenie, jakoby sędzia Muszyński wykonywał <<w szerokim zakresie funkcję prezesa>>. Podobnie jest z mediami – jawność prac TK jest zagwarantowana możliwością udziału w nich publiczności oraz transmisją internetową.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska odpisała sędziom, że spotkania w sprawie wyjaśnienia spornych kwestii nie będzie, co wynika z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Nie ma także szans na spotkanie nieoficjalne, gdyż grupa sędziów nie wyraża na to zgody. Pojawiające się problemy będą rozwiązywane na bieżąco.

Za to w lipcu Julia Przyłębska zamierza zwołać Zgromadzenie Ogólne poświęcone przyjęciu regulaminu TK, kodeksu etycznego sędziego, statutu Kancelarii Trybunału oraz statutu Biura Służby Prawnej. Do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym został zaproszony także prezydent Andrzej Duda.

RIRM

drukuj