Studia w WSKSiM wyróżnia warsztatowy charakter zajęć, najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny do dyspozycji w czasie zjazdów oraz niskie koszty kształcenia

Zaproszenie do Torunia

Mimo że powoli zbliża się wakacyjny czas, życie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie zamiera. Studenci, tuż po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, rozpoczną praktyki zawodowe w wielu instytucjach medialnych, politycznych, kulturalnych oraz informatycznych. Część z nich będzie pomagać przy przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów dla swoich młodszych kolegów z całej Polski. Jak dla każdej uczelni, tak też dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu istotny jest proces rekrutacji prowadzony właśnie w tym czasie.

 

 

Rekrutacja na studia

WSKSiM prowadzi obecnie nabór na cztery kierunki studiów pierwszego stopnia – licencjackie: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz kulturoznawstwo, inżynierska informatyka, a także na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku politologia. Warto nadmienić, że w nowym roku akademickim w uczelni będzie nowa specjalność – dziennikarstwo radiowe i telewizyjne.

 
Młodzi ludzie wybierają toruńską uczelnię, bo mają ku temu wiele powodów. Jednym z nich są rekomendacje absolwentów WSKSiM.

 

 

Unikalna w skali międzynarodowej

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią unikalną. Jak poinformował tegoroczny ranking „Perspektyw” i dziennika „Rzeczpospolita”, WSKSiM zajmuje pierwsze miejsce w regionie wśród niepaństwowych uczelni magisterskich, zaś w skali kraju czołowe miejsce. Na miejsce studiów wybiera ją wiele osób mieszkających poza granicami Polski. Nic dziwnego, gdyż według rankingów WSKSiM ma najlepsze warunki studiowania w całej Polsce. Choć uczelnia jest niepubliczna, czyli taka, w której opłaca się czesne, jest ono niewysokie w porównaniu z innymi tego typu szkołami i zapewnia kształcenie na wysokim poziomie. WSKSiM posiada bogaty system stypendialny, lepszy niż w jakiejkolwiek uczelni. Oprócz pomocy materialnej pochodzącej ze środków ministerialnych (stypendia socjalne, rektorskie, z uwagi na niepełnosprawność i zapomogi losowe), co semestr przyznawane są stypendia motywacyjne ze środków zebranych przez założyciela uczelni z pomocą licznych mecenasów. Stypendia takie niejednokrotnie równe są wysokości czesnego i każdy może się o nie ubiegać.

 
Warto dodać, że osoby składające dokumenty do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w terminie lipcowym będą miały obniżone czesne o wysokość opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Zaproszenie dla młodych

Wszyscy, którzy chcą zobaczyć toruńską uczelnię i na miejscu ocenić warunki studiowania oraz poznać wykładowców, mogą to uczynić, przyjeżdżając na wakacyjne warsztaty dziennikarskie. Zgłoszenia od młodzieży licealnej i ostatniej klasy gimnazjum przyjmuje sekretariat studiów podyplomowych i szkoleń. Dotąd odbyły się dwie edycje wydarzenia – w sierpniu zeszłego roku i w lutym bieżącego. Oba trzydniowe warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem, dlatego tym razem odbędą się zarówno w lipcu (11-13 lipca), jak i w sierpniu (22-24 sierpnia). Ich celem jest zachęcenie młodych do aktywnego odbioru mass mediów i włączenia się w ich tworzenie. Młodzież w grupach uczestniczy w zajęciach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatycznych i aktorskich. Poza zajęciami praktycznymi w programie warsztatów są krótkie wykłady akademickie, np. z pedagogiki mass mediów, komunikacji społecznej, a także spotkania z ciekawymi osobami, np. muzykami czy sportowcami. Podczas pierwszych warsztatów z młodymi spotkał się muzyk Tomek Kamiński, znany m.in. z takich piosenek jak „Ty tylko mnie poprowadź” czy „Anioły do mnie wysyłaj”.

 
Część uczestników po warsztatach deklarowała chęć studiów w toruńskiej uczelni. – Jestem w pierwszej klasie liceum, ale już wiem, że przyjadę do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na studia – mówiła Paulina z Wrocławia. Paweł z Piaseczna przyznał, że podobały mu się warsztaty informatyczne, gdzie była mowa o nowinkach technicznych, które mogą zrewolucjonizować świat. Dodał też, że w przyszłości chciałby zostać operatorem kamery. Z kolei Szymon, licealista z Warszawy, już zdecydował, że wybierze politologię w WSKSiM.

 

 

A co po wakacjach?

We wrześniu uczelnia będzie prowadzić nabór na studia podyplomowe (dziennikarstwo, retorykę i komunikację społeczną, grafikę komputerową, zastosowanie informatyki w dydaktyce, pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych, a także nowość – rzecznik prasowy). Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia. Warto nadmienić, że uruchomienie nowego kierunku – rzecznik prasowy – podyktowane zostało potrzebą kształcenia w tej dziedzinie. Nie od dziś wiadomo, że dobry rzecznik prasowy to skarb każdej instytucji. Dlatego swoim słuchaczom uczelnia oferuje atrakcyjny program studiów obejmujący zagadnienia z zakresu dziennikarstwa, public relations, kształtowania profesjonalnego wizerunku, postępowania w sytuacjach kryzysowych. A prowadzący zajęcia to praktycy: rzecznicy, dziennikarze, specjaliści z zakresu PR. Studia w WSKSiM wyróżnia warsztatowy charakter zajęć, najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny do dyspozycji w czasie zjazdów oraz niskie koszty kształcenia. Dokumenty można składać do 15 września.

 
Szczegółowe informacje o bogatej ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl, a także pod numerami telefonów: (56) 610 72 00 (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) lub (56) 610 71 20 (studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz wakacyjne warsztaty dla młodych).

drukuj