Uroczystości jubileuszowe ks. bp. Kazimierza Ryczana

Ks. bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz diecezji kieleckiej, obchodził dziś 50-lecie kapłaństwa i 20-lecie posługi biskupiej.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Bazylice Katedralnej pw. WNMP w Kielcach. Eucharystii przewodniczył ks. bp Kazimierz Ryczan. Homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Słowa do jubilata skierował Ojciec Święty Franciszek, a odczytał je ks. abp Celestinio Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce.

„Zwracając uwagę na warunki i przemianę w dziedzinie duchowej, społecznej i politycznej wierny magisterium Kościoła wyjaśniałeś trwałą prawdę Ewangelii. Strzegąc jej ojcowskim sercem towarzyszyłeś kapłanom i ich duszpasterskiej działalności, wspierałeś ich współpracę z zakonnikami i siostrami zakonnymi, a także z wiernymi świeckimi. Pilnie się udzielałeś w pracach KEP; w Radzie Stałej, Naukowej jako delegat do spraw Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Z tego powodu wśród braci biskupów bez wątpienia jesteś bardzo szanowany”

Ks. bp Kazimierz Ryczan na KUL był jednym z pierwszych kapłanów aresztowanych w czasie wojennym. To ówczesny ks. Ryczan bronił młodych ludzi, których nie brakowało także podczas uroczystości, w tym studentów z WSKSiM z Torunia.

Ks. abp Józef Michalik akcentował, że ks. bp Kazimierz Ryczan, reagował na wszystkie ważne wydarzenia społeczne i kościelne.

– Głos biskupa kieleckiego stawał się coraz bardziej słyszalny, doniosły i ważny. Biskup Kazimierz nie oszczędzał się przez te wszystkie lata. Reagował na wszystkie ważne wydarzenia społeczne i kościelne, których nie mało w ostatnich latach. Kościół bowiem jest żywym organizmem ludzi  wierzących dla których nauka Ewangelii, a nie polityczne czy indywidualne interesy są drogowskazem i priorytetem. Jakże często niewygodny bywa głos biskupa czy kapłana piętnującego korupcję, egoizm czy brak moralności, który obserwujemy w życiu konkretnego człowieka, grupy społecznej, partii politycznej czy narodu – mówił ks. abp Józef Michalik.

Ks. bp Kazimierz Ryczan w swoim codziennym nauczaniu często i z przekonaniem nawiązuje do wartości takich jak – rodzina, dom i ojczyzna – podkreślał przewodniczący KEP.

– Dzisiejszy jubileusz to podziękowanie Chrystusowi za kapłaństwo. Za to kapłaństwo przekazane ludziom, za wielkie dary Boże, które wraz z nim także nasz jubilat otrzymał. Są to dary, którymi nieustannie ubogacali go ludzie nadając sens jego życiu i pracy aż do dziś. W swoich publikacjach i w swoim codziennym nauczaniu często, z przekonaniem nawiązuje do wartości sprawdzonych i bezpiecznych jak rodzina, dom, ojczyzna. On tym żyje od zawsze – zwracał uwagę ks. abp Józef Michalik.

Uroczystości transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.

 

* * *

Ks. bp dr hab. Kazimierz Ryczan

Urodzony 10 II 1939 w Żurawicy koło Przemyśla; 1956 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnią służbą wojskową w Morągu; 1963 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach Szebnie (1963-65) i Fara Rzeszów (1965-66); 1966-69 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które ukończył licencjatem na podstawie pracy Społeczno-religijnej uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Majki; 1970-75 pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie i prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; 1975 podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL i 1976 został asystentem w Katedrze Socjologii Religii; 1978 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie wybranej społeczności miejskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Piwowarskiego; 1980 został starszym asystentem w Katedrze Socjologii Religii, a 1983 adiunktem; wyjeżdżał na stypendia naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (1979) oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (1989); 1992 przedstawił na Wydziale Teologii KUL rozprawę habilitacyjną Wartości katolików a typ środowiska miejskiego; po jej zatwierdzeniu objął stanowisko kierownika Katedry Socjologii Religii Instytutu Teologii Pastoralnej KUL; 1993 został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak powołany jednocześnie na biskupa diecezjalnego do Kielc, nie podjął tej funkcji; 1993 przyjął święcenia biskupie; nadal pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Religii, prowadząc regularnie wykłady oraz seminarium doktoranckie; od 1997 jest profesorem nadzwyczajnym; w czasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980-81), członkiem Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Kontrolnej, wicedyrektorem Konwiktu księży studentów(1983-89), a potem jego dyrektorem (1989-93).

Jest członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na socjologii religii i katolickiej nauce społecznej; prowadzone prace badawcze dotyczą: religijności społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijnej, a także wartości podstawowych społeczeństwa, zaangażowania politycznego katolików, roli Kościoła w życiu społecznym oraz koncepcji ładu społecznego.

RIRM/www.kul.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl