Zakończył się VI Międzynarodowy Kongres w WSKSiM

W Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zakończył się VI Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo: szanse i zagrożenia”. Uczestniczyli w nim prelegenci z całego świata m.in. z Europy, Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk. Honorowym gościem kongresu był JEm ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu.

JEm ks. kard. Zenon Grocholewski przewodniczył Eucharystii otwierającej spotkanie. W homilii zachęcał do życia wiarą i brania za to odpowiedzialności, wzorem błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II. Natomiast podczas wykładu wyjaśnił specyfikę prawa kanonicznego i jego odmienności w stosunku do ustawodawstwa państwowego. WIĘCEJ 

Pierwszego dnia kongresu wykład wygłosił także m.in. prof. Michael Quinlan z Australii, który mówił o tym, w jaki sposób tamtejsze prawo jest i może być używane do promowania lub szkodzenia wierze katolickiej i jej wartościom. Z kolei poseł prof. Krystyna Pawłowicz poruszyła temat: „Prawo – obszar walki z Polskim Kościołem”. Parlamentarzystka PiS wskazała, że premier Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski przewodzą działaniom, których celem jest doprowadzenie do upadku Kościoła w Polsce. PIERWSZY DZIEŃ KONGESU [kliknij]

Drugi dzień kongresu rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM. Następnie dr María Teresa Enríquez Gómez z Uniwersytetu Panamericana w Meksyku przedstawiła historię relacji katolicyzmu i prawa w Meksyku.

Głównym dziedzictwem Colosia była dyktatura partii, która trwała aż do 2000 roku. Chodziło o fałszywie demokratyczną rewolucyjną partię instytucjonalną „PRI”. Ogarnęła ją fala socjalizmu ze swoim gniewliwym antyklerykalizmem. Niektórzy wrócili do wojny. Wielu nie miało odwagi używać nazwy „Cristiada” ze względu na swoją opozycję wobec uporządkowania z Kościołem. Prezydenci nadal przejmowali dobra kościelne. Szkoły prowadzone przez zakonników już takich nie przypominały. Zniknął z naszych ulic, a być może z naszych umysłów strój duchowny – mówiła.

Następnie prof. Patricia Santos Rodriguez z Universidad San Pablo w Madrycie, poruszyła problem wolności religijnej w demokratycznym państwie świeckim na przykładzie Hiszpanii.

– Chociaż liczba katolików jest wysoka, to jednak świeckie państwo Hiszpanii nie wygląda na katolickie, bo 53,1 % obywateli to katolicy niepraktykujący. Mogą być różne przyczyny takiej sytuacji m.in. brak zaangażowania ze strony katolików i wielkie zaangażowanie w walkę przeciwko nim ze strony małej, ale bardzo aktywnej grupki ludzi. Ponadto przyczynia się do tego fakt, że władze Hiszpanii uchwaliły szereg spraw sprzecznych z chrześcijańską wizją życia i są one szeroko lansowane przez mass media – zaznaczała.    

Z kolei dr Hans-Joachim Gottschalk, prawnik z Niemiec, pochylił się nad zagadnieniami państwa w relacji z Kościołem katolickim w Niemczech. Prelegent wskazał m.in. na brak poszanowania wolności wyznania oraz ochrony godności osoby ludzkiej w stanowionym prawie.

Dla nas katolików życie ludzkie wymaga bazującej na prawie naturalnym, pewnej ochrony człowieka od początku życia do jego kresów. To naturalne moralno-teologiczne podstawowe prawo w laickim sformułowaniu znajduje się także w Konstytucji, gdzie w art. 1 stwierdza się: „godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wszystkich władz państwowych” – mówił.     

VI Międzynarodowy Kongres „Katolicy i Prawo: szanse i zagrożenia” zakończył wykład pt. „Wkład chrześcijaństwa dla powszechnego humanizmu integralnej sprawiedliwości” prof. Tulio Alvareza, adwokata, profesora na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Andrès Bello w Caracas.

O. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM powiedział, że kongres to wyjątkowy czas pogłębionej refleksji i ciekawych spotkań. Wskazał też na wyjątkowego gościa tegorocznego kongresu JEm ks. kard. Zenona Grocholowskiego, który kolejny raz odwiedził WSKSiM.

Cały Kongres „Katolicy i Prawo: szanse i zagrożenia” pokazuje nam, jak bardzo katolicy powinni być aktywni w obronie swoich praw, czasami bowiem jesteśmy pasywni. Podczas kongresu, myślę że, szczególną rolę odegrała obecność ks. kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. ponieważ on zarówno swoją obecnością jak i rozmowami w kuluarach, pokazał jak wiele prawo kanoniczne, prawo kościelne wniosło do prawa stanowionego, jak bardzo prawo kościelne broni człowieka –  zaznaczał o. Zdzisław Klafka CSsR.

Dwudniowy kongres został zorganizowany przez WSKSiM przy współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL. Patronat medialny nad kongresem objęło Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, Niedziela – tygodnik katolicki, Źródło i miesięcznik „W naszej rodzinie”.

RIRM

drukuj