XVI Ogólnopolska Pielgrzymka PKRD na Jasną Górę

Pod hasłem „Totus Tuus – cały Twój, Maryjo!” odbędzie się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci na Jasną Górę. W programie przewidziano: spotkanie z Madzią Buczek  -założycielką PKRD, czas świadectw oraz koncerty w wykonaniu ks. bp. Antoniego Długosza (biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej) i zespołu „Armia dzieci”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 czasem świadectw. Kilka osób opowie o swojej drodze do Boga. Chodź drogi te są często długie i wydające się bez widocznego końca, to jak zaznacza ks. bp Antoni Długosz, ważne jest, aby już od najmłodszych lat iść przez nie wraz z Bogiem. Dodaje jednak, że dużą rolę w kształtowaniu postawy dziecka odgrywają rodzice, którzy swoim świadectwem winni pokazywać mu drogę wiary.

– Jest taka zasada, im wcześniej dziecko spotka się z propozycjami Pana Boga, tym o wiele łatwiej będzie mogło rozwiązywać problemy swojego życia, wiedząc o tym, że w podobny sposób rozwiązują je rodzice, katecheci i opiekunowie. Dlatego też na Jasnej Górze będę się starał, jak to zawsze bywa nie tylko zwrócić się do dzieci ze Słowem Bożym, ale także w jakiś sposób formować rodziców i opiekunów dzieci, by wiedzieli, że Kościół zawsze jest na usługach rodziny – mówi ks. bp Antoni Długosz.

Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, to przede wszystkim modlitwa, która pomaga przybliżyć się do Maryi, ale nie tylko! To także czas radosnego świętowania, któremu będzie towarzyszył taniec i śpiew. W tym roku koncert zagra „Armia dzieci”, która jak sama o sobie mówi – poprzez muzykę i śpiew uwielbi Boga i odkrywa radość słuchania Słowa Bożego. Koncert wykona także ks. bp Antoni Długosz, który przekonuje że śpiew to szczególna forma modlitwy, dzięki której jesteśmy jeszcze bliżej Boga.

Tam przecież nie tylko formujemy dzieci poprzez liturgiczne działanie, ale także przez wspaniałe formy radości, jakim jest piosenka, czy inne spotkanie z religijnymi wydawnictwami. Przede wszystkim jednak zależy nam żeby wiedzieli o tym, że Jasna Góra jest domem Matki, gdzie w szczególny sposób nie tylko Ona, ale przede wszystkim Pan Jezus, formuje dzieci, zachęca by były jego braćmi i siostrami – mówi ks. bp. Antoni Długosz.

Kolejnym punktem pielgrzymki będzie modlitwa różańcowa, którą poprowadzi Madzia Buczek – założycielka PKRD. Ks. bp Antoni Długosz tłumaczy, że różaniec nie jest łatwa modlitwą, ale to właśnie dzięki niej przesuwając paciorki różańca, winno każde dziecko opowiadać Maryi o swoich radościach i smutkach.

– Cieszę się niezmiernie, że dzieci widzą jak założycielka tych kółek Madzia Buczek doświadczając tajemnic bolesnych w swoim życiu pozostaje wierna Panu Bogu – jako wspaniała apostołka niesie pogodę i radość dzieciom a także przypomina, że wprawdzie modlitwa różańcowa nie jest łatwą modlitwą dla dziecka, ale skoro Matka Boża o tę modlitwę prosi, ważne jest, aby dziecko trzymając różaniec (nawet gdyby nie wymawiało słów Zdrowaś Maryjo) przesuwało paciorki różańca opowiadając swoimi słowami o radościach, smutkach, podniosłych momentach swojego życia, by ten różaniec stał się rzeczywiście życiową modlitwą dziecka – tłumaczy ks. bp Antoni Długosz.

Zwieńczeniem spotkania będzie Eucharystia, która rozpocznie się o godzinie 13.00. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi ks. bp. Antoni Długosz. W czasie tegorocznego spotkania wszyscy zebrani będą także dziękować Panu Jezusowi, za dar kanonizacji Papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie przypominał że to właśnie dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny i narodu.

RIRM

drukuj