Wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej obsadzane w drodze powołania

Wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej będą obsadzane w drodze powołania a nie konkursu – zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o Służbie Cywilnej.

Za uchwaleniem projektu Prawa i Sprawiedliwości głosowało 228 posłów PiS-u, 3 z ruchu Kukiz ‘15 i 2 niezrzeszonych, przeciw było 190 posłów opozycji. Nikt nie wstrzymał się od głosu. [Zobacz jak głosowali posłowie]

Poparto także wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie prac sejmowych przez Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczą one m. in. stosunku pracy osób zajmujących w Służbie Cywilnej wyższe stanowiska. Wygasną one po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wcześniej nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

Ta ustawa w stu procentach zlikwiduje patologie, z którymi mieliśmy do czynienia w latach 2007–2015 – wskazała podczas debaty w Sejmie minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Będzie można w trybie natychmiastowym odwołać wszelkie osoby, co do których zostanie stwierdzony fakt, lub nawet podejrzenie, że z taką patologią mieliśmy do czynienia i będzie to prerogatywa każdego szefa. Chcę odeprzeć te wszystkie zarzuty, które zostały postawione, że oto z dniem wejścia w życie ustawy 1600 urzędników Służby Cywilnej od razu zostanie zmiecionych z powierzchni ziemi. Jeszcze raz zachęcam do czytania ze zrozumieniem – ta ustawa nie działa automatycznie. Jeżeli mamy do czynienia z urzędnikiem mianowanym, trzeba mu zaproponować miejsce do pracy w służbie cywilnej – podkreśliła minister Beata Kempa.

W projekcie zapisano także, że postępowania dotyczące naboru na wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone w dniu wejścia w życia nowelizacji zakończą się wraz z tym dniem.

RIRM

drukuj