Wstrzymać bluźnierczy spektakl „Golgota Picnic”

Ruch społeczny Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” złożył na policję wniosek o zapobieżenie popełnienia przestępstw poprzez nakazanie dyrektorowi Malta Festiwal wstrzymania wystawienia spektaklu „Golgota Picnic”.


24 czerwca (godz. 12:00) na Placu Kolegiackim w Poznaniu, a 27 czerwca (godz. 19.00) pod Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędą się pikiety przeciwko bluźnierczemu spektaklowi „Golgota Picnic”. Z kolei 25 czerwca (TV Trwam, godz. 17:00) przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie odbędzie się reportaż interwencyjny „Po stronie prawdy”


W piśmie czytamy, że treść spektaklu jest znana, bowiem był on już wcześniej wystawiany w innych miastach europejskich, gdzie wzbudzał powszechne zgorszenie. Krucjata wskazuje, że spektakl epatuje pornografią z użyciem przemocy, włącznie ze scenami aktów seksualnych. Spektakl nie jest zamknięty dla widzów nieletnich. Ponadto widowisko przedstawia w obraźliwy i wulgarny sposób najważniejszą dla chrześcijan osobę Jezusa Chrystusa. Jako dowód wnioskodawcy załączają fotografie.

W takiej sytuacji organizatorzy nie mogą zasłaniać się niewiedzą o tym, że spektakl obraża uczucia religijne chrześcijan. Organizatorom festiwalu i spektaklu można przypisać zatem umyślne czynienie przygotowań do popełnienia przestępstw z art. 196 i 202 KK.

– W naszym wniosku złożonym na policji, są wyraźne wskazania o popełnieniu przestępstwa. Wyraźnie wskazujemy, że jest łamane prawo. Przedstawiliśmy dowody, które przesłali nam Francuzi. Wskazują w nich, że rzeczywiście jest tam ostra pornografia, przemoc, wulgaryzmy pod adresem Pana Jezusa, tym samym pod adresem nas katolików. Wskazujemy, że jest tam nawoływanie czy rozbudzanie nienawiści do katolików – mówi Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Pseudosztuka „Golgota Picnic” w reżyserii Rodrigo Garcii z Argentyny ma zostać wystawiona po raz pierwszy w Polsce podczas poznańskiego Malta Festiwal 27 czerwca. Widowisko obfitujące w groteskowe i lubieżne sceny, podczas których drwi się z męki i śmierci Jezusa Chrystusa, wywołuje sprzeciw wielu środowisk katolickich.

Organizatorzy festiwalu jak do tej pory są nieugięci i nie zamierzają odwoływać przedstawienia.

***

 

Wrocław, 16 czerwca 2014 r.

Komisariat Policji Stare Miasto w Poznaniu

Komendant: mł. insp. Franciszek Rusyniak

Adres: Al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań

dyzurny.poznan-stare-miasto@po.policja.gov.pl

do wiadomości:

Dyrektor Malta Festiwal

Pan Michał Merczyński

Fundacja Malta z siedzibą w Poznaniu

ul. Ratajczaka 44 (I piętro), 61-728 Poznań

Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto

ul. Solna 10 , 61-736 Poznań

WNIOSEK O ZPOBIEŻENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW POPRZEZ NAKAZANIE DYREKTOROWI MALTA FESTIWAL WSTRZYMANIA WYSTAWIENIA SPEKTAKLU „GOLGOTA PICNIC” W POZNANIU W DNIU 27.06.2014 R. ORAZ ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZYGOTOWANIA DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW Z ART. 202 § 1 i 202 § 2 K.K. ORAZ 196 K.K.

Na podstawie art. 14 Ustawy o Policji, działając w imieniu Anny i Andrzeja Kołakowskich reprezentujących ruch społeczny „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę” w oparciu o załączone pełnomocnictwo, żądam zabezpieczenia porządku publicznego poprzez nakazanie organizatorom Festiwalu Malta wstrzymania wystawienia zaplanowanego na 27 czerwca 2014 r. spektaklu „Golgota Picnic” autorstwa Rodrigo Garcii (dalej „Spektakl”) oraz zabezpieczenia, na podstawie art. 217 i n. k.p.k., przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstw z art. 202 § 1 i 202 § 2 k.k. oraz 196 k.k., w szczególności filmów i elementów scenografii służących do wystawienia Spektaklu.

Treść Spektaklu jest znana, bowiem był on już wcześniej wystawiany w innych miastach europejskich, gdzie wzbudzał powszechne zgorszenie. Treści tych nie chroni wolność wypowiedzi, bowiem są one same w sobie przestępne, a ich rozpowszechnianie zagrożone jest karą z art. 196 i 202 k.k. Osoby odpowiedzialne zostały uprzedzone o tym, że treści Spektaklu naruszają ww. normy prawne.

Spektakl epatuje pornografią z użyciem przemocy, włącznie ze scenami aktów seksualnych (przez cały spektakl nagi pianista gra na pianinie, a na dużym ekranie wyświetlane są przedstawienia czynności seksualnych w brutalnej oprawie krwi i przemocy).

Załączam 14 fotografii przedstawiających sceny Spektaklu „Golgota Picnic”. Wystawianie spektaklu stanowi rozpowszechnianie treści zawierających pornografię oraz przemoc, które mogą dotrzeć do nieletnich. Spektakl nie jest bowiem zamknięty dla widzów nieletnich, udział osób powyżej 18. roku życia jest jedynie rekomendowany.

Spektakl przedstawia w obraźliwy i wulgarny sposób najważniejszą dla Chrześcijan osobę Jezusa Chrystusa, w tym w obsceniczny sposób prezentuje Jego mękę i śmierć na krzyżu. Słowa wypowiadane o Jezusie w Spektaklu to np.:

– „chciał zniszczyć ludzi, którzy nie myślą jak on”

– „miał zdolność quasi-boską zadawania cierpienia i bólu”

– „chciał doprowadzić do szaleństwa wojny pomiędzy wszystkimi ludźmi”

– „był pierwszym demagogiem: podzielił posiłek między ludźmi, zamiast pracować z nimi ramię w ramię, a wiemy, że nigdy sam nie pracował”

– „mesjasz AIDS”

– „był kurwą diabła”

– „skończył na krzyżu, na który zasłużył, bo każdy tyran zasługuje na karę”.

Sceny przedstawiające Jezusa w Spektaklu:

– trzej aktorzy parodiują ukrzyżowanie, jeden z nich wkłada zwitek banknotów w ranę w boku Jezusa

– rolę Chrystusa krzyżowanego odgrywa kobieta, która nosi kostium przypominający jego ciało ze śladami męki, i kask, na którym namalowana jest korona cierniowa. W tym kostiumie upija się, mieli mięso, zachowuje się obscenicznie

– cały Spektakl pełen jest dialogów ubliżających Jezusowi, chrześcijanom i chrześcijaństwu.

Do organizatorów Festiwalu wpłynęło wiele protestów i próśb wycofania Spektaklu z Festiwalu. Arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do organizatorów Malta Festival napisał:

„Mamy do czynienia nie tylko z obrazą uczuć religijnych, o czym mówi nasza Konstytucja, ale również z prowokowaniem do wystąpień doprowadzających do desperacji ludzi, którzy nie widzą innej możliwości położenia kresu poniżaniu ich i kpieniu z tego, co dla nich jest największą wartością i świętością”.

Zatem Organizatorzy nie mogą zasłaniać się niewiedzą o tym, że Spektakl obraża uczucia religijne Chrześcijan, ani odmienną wrażliwością, która nie pozwala im dostrzec oczywistej obsceniczności i pornograficznego charakteru treści. Niewątpliwie Organizatorzy Festiwalu, z jego Dyrektorem jako osobą odpowiedzialną, mają świadomość tego, że treści zawarte w spektaklu „Golgota Picnic” znieważają uczucia religijne ogromnej części społeczeństwa.

Wobec tego Organizatorom Festiwalu i Spektaklu można przypisać umyślne czynienie przygotowań do popełnienia przestępstw z art. 196 i 202 k.k.

Nie trzeba się odwoływać do przeważających ocen społecznych, oczywiście przemawiających za zapobieganiem i ściganiem tej formy wyrazu, aby stwierdzić, że Spektakl obraża uczucia religijne chrześcijan i nosi znamiona prezentowania pornografii z prezentowaniem przemocy.

Wystawienie Spektaklu zostało zaplanowane w miejscu publicznym, tj. na scenie dostępnej dla nieograniczonego kręgu osób, w tym małoletnich poniżej lat 15 (choć ten fakt nie jest istotny dla przestępności czynu).

W tej sytuacji na Policji spoczywa obowiązek niedopuszczenia do popełnienia przestępstw i powszechnego zgorszenia, zabezpieczenia śladów oraz zabezpieczenia porządku publicznego podczas imprezy masowej, jaką jest Malta Festiwal.

RIRM

drukuj