Współpraca Polski i Niemiec w ratownictwie medycznym

Współpraca Polski i Niemiec w ratownictwie medycznym – to założenie umowy, której ratyfikację przewiduje ustawa uchwalona dzisiaj przez Sejm.

Za ratyfikacją umowy opowiedziało się 421 posłów, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.  Umowę w grudniu ubiegłego roku podpisali ministrowie zdrowia: Polski – Bartosz Arłukowicz i Niemiec – Daniel Bahr. Współpraca ma dotyczyć obszaru przygranicznego województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Chodzi o obszar od 30 do 50 km. od granicy w głąb terytorium państwa. Umowa ma charakter ramowy, jej ratyfikacja wymaga uchwalenia stosownej ustawy.

Współpraca ma polegać na tym, że medycznej pomocy w pasie przygranicznym udzielać będą albo niemieckie, albo polskie zespoły ratunkowe – w zależności od tego, które są bliżej miejsca zdarzenia. Szczegółowe warunki i zasady współpracy zostaną zapisane w porozumieniach wykonawczych, zawieranych przez polskich wojewodów i przedstawicieli niemieckich krajów związkowych.

W umowie pomiędzy Polską, a Niemcami zostały określone ogólne zasady, dot. kwalifikacji ratowników; zasad przekraczania granicy przez ratowników oraz poszkodowanych; posiadania statusu pojazdu uprzywilejowanego przez karetki obu stron; posiadania w celach medycznych oraz stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych; ochrony danych osobowych.

Zgodnie z umową, państwu udzielającemu pomocy nie będą zwracane koszty akcji ratunkowej.

PAP

drukuj