fot. facebook.com

„Wspólnota Polska” wesprze litewskich Polaków na sumę ok. 6 mln zł

Około 6 mln złotych Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przekaże w tym roku na wsparcie społeczności polskiej na Litwie. Za te środki zostaną zrealizowane projekty inwestycyjne, dotacyjne, kulturalne, szkoleniowe.

Jak poinformował w czwartek PAP przebywający w Wilnie prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski, najwięcej środków zostanie przeznaczonych na szkolnictwo polskie. Przewidziane są remonty polskich szkół, szkolenia dla pedagogów, konferencje, a także finansowanie szkół letnich i kolonii polonijnych.

„Chcemy, by nauka w polskich szkołach była nie tylko na wysokim poziomie merytorycznym, ale też odbywała się w godnych warunkach” – powiedział Dariusz Piotr Bonisławski.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od lat przeznacza stypendia dla dwóch grup studentów: dla tych, którzy wybrali studia w Polsce, i tych, którzy pozostali w swoim kraju zamieszkania, m.in. na Litwie. W celu zaprezentowania projektów stypendialnych prezes Bonisławski spotkał się w Wilnie z młodzieżą szkolną i akademicką.

W szkole im. Longina Komołowskiego w Połukniu Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest „zdiagnozowanie potrzeb wszystkich środowisk w tej szkole – nauczycieli, rodziców, uczniów, by na bazie tejże diagnozy przygotować dobry program rozwoju dla tej szkoły”. Podobny pilotażowy projekt jest też realizowany w szkole im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

„Mam nadzieję, że przyjdzie czas na kolejne szkoły, ponieważ jest to bardzo ważne, by najpierw całościowo poznać problemy, a potem je całościowo rozwiązywać” – powiedział prezes.

„W naszym przekonaniu wynikającym z doświadczeń jest to dobry sposób na skuteczną pomoc” – dodał.

W czwartek Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, którego założycielem i dyrektorem jest polska zakonnica Michaela Rak, podpisały umowę dotacyjną na sumę 150 tys. złotych. Jak zaznaczył prezes Stowarzyszenia, „umowa ta jest też początkiem współpracy obejmującej znacznie więcej obszarów pomocowych skierowanych do ludzi chorych”.

„Nasz program charytatywny z jednej strony umożliwi dofinansowanie kosztów leczenia ludzi chorych, z drugiej strony pozwoli na korzystanie z dobrych ośrodków medycznych w Polsce” – powiedział Dariusz Piotr Bonisławski.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga też w funkcjonowaniu Związku Polaków na Litwie i innych polskich organizacji społecznych, a także Domów Kultury Polskiej, których jest współwłaścicielem.

„My bardzo wysoko oceniamy instytucje polskie działające tu, na Litwie” – powiedział Bonisławski, wskazując, że „polska mniejszość na Litwie jest bardzo aktywna, realizuje wiele projektów kulturalnych, oświatowych, charytatywnych”.

„Jesteśmy pełni podziwu” – dodał.

Polacy na Litwie są najliczniejszą mniejszością narodową; stanowią 6,6 proc. ludności kraju. Działa tu 70 szkół z nauczaniem w języku polskim i ponad 30 polskich organizacji społecznych.

PAP/RIRM

drukuj