WSKSiM: Zakończyło się XXI Forum Polonijne

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zakończyło się XXI Forum Polonijne. Tegoroczna dyskusja odbywała się pod hasłem: „W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży”.

To ogromne wyzwanie, by kolejne pokolenia Polaków mieszkających z dala od Ojczyzny, nie zapomniały o swoich korzeniach.

– Często socjologowie mówią, że w trzecim pokoleniu nie ma już szans na zachowanie kultury, tradycji, a język zanika – wskazał Tomasz Machura ze Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Dlatego XXI Forum Polonijne odbywało się pod hasłem: „W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży”.

– Polacy za granicą są wielkim kapitałem Polski, ale jeśli nie wychowamy kolejnych pokoleń, ten kapitał bezpowrotnie zniknie. Po prostu polskość skończy się na naszym pokoleniu – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak.

Jedną z odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą emigracja, jest nauka języka polskiego – mówił były wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

– Spotkałem dziesiątki, setki naszych rodaków za granicą, którzy są już nastolatkami, są już dorośli, odkrywają polskość, nie znają polskiego. Mają w związku z tym ogromne kompleksy, mają odcięte korzenie, mają często pretensje do swoich rodziców, że tej polskości im nie przekazali – wskazał Jan Dziedziczak.

Taki problem dotyczy m.in. Wielkiej Brytanii, gdzie oblężenie przechodzą szkoły sobotnie. Uczęszcza jednak do nich od 10 do 20 proc. polskich dzieci – zaznaczył Tomasz Machura.

– Jest pytanie, co zrobić z resztą tych dzieci. Bo nie możemy zostawić 80-90 proc. dzieci, które może mówią po polsku w domu, ale bez nauki czytania i pisania ten język zaniknie – zauważył Tomasz Machura.

Wciąż aktualny jest też problem edukacji w polskich szkołach na Białorusi. Władze kraju dążą do rusyfikacji – podkreśliła Andżelika Borys.

– Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi to przede wszystkim problem edukacji, zachowania nauczania języka polskiego w systemie państwowym, to jest obrona szkół polskich – powiedziała przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Jeszcze inne problemy towarzyszą Polakom w Norwegii, gdzie nasi rodacy są wykorzystywani przez tamtejszych pracodawców – alarmowała Anna Sokołowska, przewodnicząca polsko-norweskiego stowarzyszenia w Bergen.

– Dlaczego nie potrafimy powiedzieć „nie” do norweskiego pracodawcy, który podsuwa nam umowę niezgodną z prawem norweskim, a my się cieszymy, bo co? Bo parę koron mamy? Tak nisko się sprzedajemy? Nie wiem, ja nie mam na to odpowiedzi – zaznaczyła Anna Sokołowska.

Dlatego tak potrzebny jest kontakt między polskim rządem a rodakami z zagranicy. Ten kontakt umożliwia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – wskazał prof. Mira Modelska-Creech.

– Ja właściwie nie znam żadnego innego uniwersytetu w Polsce, który prowadziłby taką działalność. Właściwie można powiedzieć, że WSKSiM spełnia rolę ministerstwa Polonii – mówiła prof. Mira Modelska-Creech z Georgetown University w Waszyngtonie.

Takie ministerstwo jest dziś potrzebne, tym bardziej, że Polaków z całego świata łączy wspólny cel – konieczność wychowania kolejnego pokolenia.

To pokolenie staje wobec ostatecznej konfrontacji Kościoła z jego przeciwnikami – podkreślił podczas Mszy Świętej kończącej XXI Forum Polonijne o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Kościół będzie zmuszony do budowania małych wspólnot, które przechowają nauczanie Chrystusa.

– Budować te wspólnoty nasze to jest zadanie Polaków. Wspólnoty mocne, arki, w tym czasie potopu bardzo sprytnie realizowanego – zaznaczył o. dr Tadeusz Rydzyk.

Gdziekolwiek jesteśmy trwajmy w Chrystusie – apelował na zakończenie Forum Polonijnego Dyrektor Radia Maryja.

TV Trwam News/RIRM

drukuj