WSKSiM: zakończyło się sympozjum „Oblicza dumy Polaków” – 25.01.2017

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się dzisiaj sympozjum pt.: „Oblicza dumy Polaków”. Konferencje z cyklu „Oblicza” organizowane są co roku z racji przypadającego w styczniu święta patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego.

Bóg, Honor, Ojczyzna – z tego Polacy są dumni – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM, rozpoczynając konferencję z cyklu „Oblicza”.

– Oblicza dumy Polaków. Właściwie duma to dla mnie wypływa z tego: Bóg, Honor i Ojczyzna. Z tego Polacy są dumni – wskazywał o dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Przez wiele lat nie było miejsca na bycie dumnym z polskości, stąd ta konferencja i jej tytuł – mówił ks. bp Adam Lepa. Propaganda PRL przez całe lata nie akceptowała dumy narodowej czy dumy z bycia Polakiem. W tym kontekście tak bardzo ważną rolę pełniło wówczas nauczanie świętego Jana Pawła II – podkreślił członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

– W nauczaniu św. Jana Pawła II poczucie dumy z bycia Polakiem jest bardzo mocno obecne. Spotykamy je na dwóch obszarach. Przede wszystkim w wypowiedziach skierowanych do Polaków, do swoich rodaków, oraz w wystąpieniach, które padły z ust Jana Pawła II na forach międzynarodowych, bo to też trzeba brać pod uwagę, a może nawet przede wszystkim. On mówił o Polsce tam, gdzie niewiele mówiono o Polsce – akcentował ks. bp Adam Lepa.

Badania socjologiczne pokazują, że w ostatnich latach zaczęła zwiększać się liczba Polaków, którzy są dumni z tego, że są członkami naszego narodu – zwrócił uwagę dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Duma i pamięć, to, że zawsze z najgorszych opresji potrafiliśmy wychodzić i w najmniej spodziewanym momencie odradzaliśmy się. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie odrodzenia, ale przed nami wielka praca. My nie możemy spocząć, nie możemy zapomnieć o polskiej dumie. Naszego świadectwa potrzebujemy nie my sami, ale potrzebuje dziś Europa – zwrócił uwagę dr Jarosław Szarek.

Głos podczas sympozjum zabrał także redaktor Witold Gadowski. W wykładzie pt. „Poczucie dumy z wierności prawdzie” wskazał, jakich dziennikarzy potrzeba dziś, aby został przywrócony szacunek opinii publicznej do tego zawodu.

– Wierność prawdzie to pokora, dlatego że zawód dziennikarza to zawód, który powinni wykonywać ludzie odważni i pokorni. Odważni, bo posłużę się cytatem, który wrył mi się głęboko: „cały mój strach powierzyłem Bogu, bo tylko On na to zasługuje” – więc to powinien być pierwszy cytat, którym posługują się dziennikarze. A pokora? Pokora to brak mylenia roli dziennikarza z rolą celebryty –  wyjaśnił redaktor Witold Gadowski.

Przez cały XIX wiek dominowała pedagogika wstydu i pedagogika antypolskości, rozumiana w wymiarze cywilizacyjnym – akcentował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

– Duma ze zwycięstw militarnych ma być częścią polskiej cywilizacji, a nie substytutem, nie zastępstwem, nie zabawką. […] Armia jest integralną częścią organizmu narodowego, a gotowość obrony narodu ma być gotowością obrony wartości i cywilizacji. Wtedy duma z osiągnięć militarnych będzie rzeczywistym, pełnoprawnym czynnikiem, odbudowującym polską tożsamość narodową – tłumaczył minister Antoni Macierewicz.

Doroczne sympozjum jest organizowane z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

 

 


MATERIAŁY WIDEO

TV Trwam News/RIRM

drukuj