WSKSiM: Sympozjum „Oblicza Manipulacji – źródła i skutki”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś sympozjum naukowe zatytułowane „Oblicza Manipulacji – źródła i skutki”. Tradycyjnie sympozjum jest organizowane w dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w WSKSiM, słowem wprowadzającym o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR, rektora i założyciela uczelni.

Uczestnicy sympozjum będą mieli okazje wysłuchać wykładów wybitnych przedstawicieli Kościoła, świata nauki, polityków i prawników, zajmujących się zagadnieniem manipulacji w różnych jego aspektach.

Podczas spotkania głos zabierze ks. bp dr Adam Lepa, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup podejmie temat: „Św. Jan Paweł II wobec manipulacji”.

Zagadnieniem manipulacji historią Polski zajmie się prof. dr hab. Jan Żaryn z Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród prelegentów nie zabraknie także prof. dr hab. Mieczysława Ryby, wykładowcy WSKSiM oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który omówi działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce.

Z kolei temat manipulacji w sferze polityki podniesie prof. dr hab. Antoni Dudek z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości jest także dr Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes Rady Ministrów przybliży uczestnikom sympozjum temat manipulacji w tzw. wojnie polsko-polskiej.

Uczestnicy sympozjum będą mieli możliwość zwiedzenia Kampusu WSKSiM oraz świątynię pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

W czasie sympozjum studencki teatr „Dobry wieczór” wystawi też sztukę Michała Bałuckiego pt. „Krewniaki” w reżyserii o. Dariusza Drążka CSsR.

 

RIRM

 

drukuj