WSKSiM: odbyła się konferencja „Ku trzeźwości Narodu”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu”. Współorganizatorem spotkania był zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W trakcie obrad prelegenci poruszali tematy dotyczące odpowiedzialności rodziny, Kościoła i państwa w kwestii trzeźwości, a także działań podejmowanych w tej sprawie.

Przewodniczący zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości ks. bp Tadeusz Bronakowski wskazał, że rodzina chroni przed nadużywaniem alkoholu miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, a rząd i samorząd stanowieniem dobrego prawa i jego egzekwowaniem.

Kościół od wielu wieków prowadzi działalność trzeźwościową. Moglibyśmy wymienić bardzo wielu działaczy, apostołów trzeźwości w naszej ojczyźnie. Wspomnijmy tylko bł. ks. Bronisława Markiewicza, który mówił, że „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. Z najnowszych czasów – sługę Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który tak bardzo zabiegał o trzeźwość narodu polskiego. To dzięki jego inicjatywie powstał także Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu – mówił ks. bp Bronakowski.

Dzisiejsza konferencja wpisuje się w Narodowy Kongres Trzeźwości, który rozpoczął się pod koniec lutego.

Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, zwracał uwagę, że głównym celem inicjatywy jest zmiana przekonań Polaków.

Tych przekonań normatywnych, które są w nas i tkwią. Przekładają się więc one na taki język, że „właściwie to nam się należy picie” bądź usprawiedliwiamy ludzi, którzy piją i często wybaczamy im ich zachowania pod wpływem alkoholu. Jest to bardzo długa, liczona nawet na 20 lat, praca, która będzie przemieniała te przekonania normatywne na realne postawy, które będą postawami prozdrowotnymi i protrzeźwościowymi, mówiącymi o tym, że nie akceptujemy picia alkoholu, szczególnie przez młodzież, natomiast promująca abstynencję wśród dorosłych – podkreślił Błażej Gawroński.

Konferencje w WSKSiM poprzedziła Eucharystia w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja.

RIRM

drukuj