fot. PAP/Paweł Supernak

Wpływ koronawirusa na koniunkturę krajową

Prezes Narodowego Banku Polskiego, ocenił, że panika związana z epidemią koronawirusa niesie pewne ryzyko osłabienia koniunktury. Według prezesa Adama Glapińskiego właściwą strategią jest stabilizacja stóp procentowych.

Szef NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej spokojnie analizuje sytuację. Wiele czynników powodujących inflację jest niezależnych od działań rady. Na chwilę obecną – jak podkreślił – nie ma jednak większych powodów do niepokoju.

– Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę depozytową poniżej zera, a także prowadzi skup aktywów oraz sygnalizuje utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. W Polsce koniunktura pozostaje dobra pomimo obniżania się tempa wzrostu gospodarczego. W czwartym kwartale 2019 roku wzrost realnego PKB wyniósł 3,2 procent. Pozytywnie na wzrost gospodarczy oddziaływał systematyczny choć wolniejszy niż wcześniej wzrost konsumpcji wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów oraz wypłatę świadczeń społecznych. […] Według wstępnych danych GUS, inflacja w styczniu 2020 roku wzrosła do 4,4 procent rok do roku – powiedział Adam Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc.

RIRM/TV Trwam News

drukuj