fot. twitter.com/terytorialsi

WOT wesprą polskich przewoźników w ramach walki z koronawirusem

Wojska Obrony Terytorialnej w ramach wsparcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa będą wspierać polskich przewoźników; zakres współpracy jest szeroki: od pobierania wymazów od kierowców do odkażania pojazdów – poinformował w czwartek rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.

Rzecznik WOT w komunikacie zaznaczył, że współpraca z przewoźnikami jest bezterminowa.

„W ramach podjętych działań na rzecz pomocy polskim transportowcom, WOT nawiązały współpracę z właściwymi sobie terytorialnie Stowarzyszeniami Przewoźników Międzynarodowych. Dowódcy Brygad Obrony Terytorialnej nawiązali kontakt i rozeznali się w potrzebach polskich transportowców zrzeszonych w Stowarzyszeniach Przewoźników Międzynarodowych. Przewoźnicy mogą zgłaszać swoje potrzeby poprzez aplikację «Trwała Odporność»” – poinformował płk Marek Pietrzak.

Zaznaczył, że zakres współpracy jest szeroki: począwszy od interwencyjnego pobierania wymazów od kierowców, którzy czują taką potrzebę lub przypuszczają, że mogli być w kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, aż do odkażania, dekontaminacji pojazdów floty przewoźników oraz ich sprzętu.

Z poziomu Dowództwa WOT, przewoźnicy będą otrzymywali informacje o otwartych ogniskach zakażeń wraz z rekomendacjami jak postępować w wypadku transportowania tam swoich towarów. Żołnierze WOT będą także szkolić przewoźników w zakresie działań przeciwepidemiologicznych. Całość przedsięwzięcia koordynują oficerowie łącznikowi z poziomu każdej Brygady OT.

PAP

drukuj