fot. facebook.com

Wody Polskie: zawarto umowę na dokończenie ISOK-a

Firma GISPartner za 27,5 mln zł dokończy budowę Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) – poinformowały w środę Wody Polskie. Powstanie platforma informatyczna, która ma wspierać m.in. zarządzanie kryzysowe, głównie przeciwpowodziowe w Polsce. 

W komunikacie poinformowano, że umowę zawarto w poniedziałek 6 listopada, a system ma zostać wdrożony do 15 lutego 2019 roku.

Wody Polskie wyjaśniły, że umowę zawarto na podstawie postępowania w trybie zamówienia z „z wolnej ręki”. Do przetargu nieograniczonego nikt się nie zgłosił.

„W efekcie przeprowadzonych rozmów, uzgodniono wybrane zagadnienia projektowe oraz doprecyzowano dokumentację. W wyniku intensywnych negocjacji strony ostatecznie wynegocjowały wartość zamówienia podstawowego na kwotę 27 593 856,90 zł. Poza budową systemu obejmuje ona również roczny okres gwarancji oraz realizację działań zastępczych za poprzedniego wykonawcę, tj. utrzymanie dotychczas zakupionej infrastruktury platformy sprzętowo-programowej. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z okresów opcjonalnych w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych” – poinformowano w komunikacie.

Wody Polskie dodały, że wpływ na wysokość zamówienia ma obecny stan systemu informatycznego, jego złożoność oraz krótki czas na jego dokończenie i wdrożenie.

„Przedmiot zamówienia nie obejmuje jedynie +wdrożenia produkcyjnego+ systemu istniejącego w wersji pilotażowej, lecz również jego odtworzenie, rozszerzenie i uruchomienie, z uwagi na fakt, iż system w wersji pilotażowej, odebrany przez zamawiającego w ramach etapu 4 umowy z Qumak S.A., uległ degradacji w wyniku działań ówczesnego wykonawcy w trakcie etapu 5” – wytłumaczono.

Cytowany w komunikacie prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, że cieszy się, że zawarto umowę na dokończenie ISOK-a, gdyż system ten jest ważny ze względu na ochronę mieszkańców naszego kraju przed powodzią.

Wody Polskie podkreśliły, że ISOK będzie nowym narzędziem w znacznym stopniu poprawiającym ochronę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami.

„Produkty udostępniane w ramach tego systemu będą wspomagały zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w przypadkach innych zagrożeń. System informatyczny ISOK będzie systemem otwartym, możliwym do rozbudowywania o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od sformułowanych w przyszłości nowych potrzeb” – podsumowano.

Prace nad stworzeniem ISOK-a rozpoczęły się w 2010 roku, jest on współfinansowany ze środków europejskich. Wartość całego projektu to niemal 300 mln zł. W ramach dotychczasowych prac opracowano m.in. zintegrowaną bazę danych obiektów topograficznych, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Nie powstał jednak jeszcze do tej pory zintegrowany system informatyczny.

W czerwcu 2016 roku zdecydowano się o częściowym odstąpieniu od umowy z firmą Qumak. Na stronie Wód Polskich czytamy, że było to wynikiem „znaczącej zwłoki” Qumaka w wykonaniu zamówienia obejmującego „projekt, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”.

Z powodu opóźnienia w realizacji ISOK-a kontrolę prowadzi CBA.

PAP/RIRM

drukuj