fot. twitter.com/RadioWarszawa

Warszawa: Obrady Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

W Warszawie obraduje Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W rozmowach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczą m.in. liderzy ruchów i stowarzyszeń troszczących się o trzeźwość polskiego narodu. Spotkanie skupia się na kwestii realizacji zadań Narodowego Programu Trzeźwości.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podkreślił, że wszyscy obywatele RP powinni zainteresować się celami, jakie postawiono w tym programie.

– Bł. ks. Bronisław Markiewicz ostrzegał nas, że Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Musimy odzyskać dzisiaj w naszej Ojczyźnie cnotę umiaru, cnotę trzeźwości. Musimy pracować nad tym, aby spożycie alkoholu nie było tak wielkie. Narodowy Program Trzeźwości zakłada, że te prace nad trzeźwością narodu podejmą zgodnie z hasłem narodowego Kongresu, który się odbywał, a hasło to brzmiało: „Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”, że troskę o trzeźwość podejmą rodziny, podejmie Kościół, samorząd i państwo – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Ks. Biskup zaznaczył, że Kościół chroni trzeźwość poprzez wskazywanie ludziom właściwego celu życia. Rodzina ochrania miłością, a państwo powinno ograniczyć fizyczną oraz ekonomiczną dostępność alkoholu.

Narodowy Program Trzeźwości jest owocem Kongresu, który odbył się rok temu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych wspólnot kościelnych i świeckich, fundacji, a także władz państwowych i samorządowych.

Jednomyślnie wyrazili oni potrzebę pogłębienia działań na rzecz ochrony trzeźwości całego narodu, a zwłaszcza młodego pokolenia.

RIRM

drukuj