fot. PAP/Rafał Guz

Wody Polskie ustalają nowe taryfy za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest w toku procesu ustalania taryf za wodę i ścieki. Spółki komunalne wciąż wnioskują o podwyżki cen.

Na chwilę obecną około 94 proc. przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wnioskuje o podwyżki cen za wodę i ścieki.

– W skali kraju jest to co najmniej 20 proc., chociaż niektórzy w toku dyskusji z Wodami Polskimi zmniejszają te taryfy – mówił prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca.

W Chełmie udało się obniżyć taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków o 10 proc. W cały proces taryfowy osobiście zaangażował się prezydent tego miasta Jakub Banaszek.

– Udało im się zmniejszyć koszty stałe, zmniejszyć ubytki wody w sieci przesyłowej i tym sposobem, jako jeden z niewielu, Chełm obniżył stawki o 10 procent – oznajmił prezes Wód Polskich.

W zeszłym tygodniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zaakceptował wniosku stołecznego MPWiK, które chciało utrzymania taryf za wodę i ścieki.

– Przede wszystkim kluczowy był element związany z tym, że w ciągu ostatniego obowiązywania taryfy były dwie awarie „Czajki”, w czasie których zostało spuszczonych do Wisły ponad 15 mln metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków – zwróciła uwagę dyrektor warszawskiego RZGW Anna Łukaszewska.

Opłata za oczyszczenie ścieków została od mieszkańców pobrana, natomiast usługa nie została wykonana należycie. Koszty, które ponieśli mieszkańcy, to blisko 90 milionów złotych.

TV Trwam News

drukuj