(fot. Komisja Badania Wypadków Lotniczych)

Wniosek ws. działań polskich prokuratorów w Smoleńsku

Do prokuratora generalnego wpłynął wniosek o kasację postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu – informuje Nasz Dziennik.

Chodzi o wyrok sądu w Poznaniu, który utrzymał decyzję prokuratury ws. umorzenia śledztwa dotyczącego działań polskich prokuratorów wojskowych po katastrofie w Smoleńsku. W imieniu części rodzin ofiar katastrofy wniosek złożył mec. Piotr Pszczółkowski.

Dochodzenie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez śledczych wszczęto w listopadzie 2012 r. Mecenas wskazywał w nim,  że prokuratorzy nie brali udziału w sekcji zwłok, a także nie przeprowadzili ich po przetransportowaniu ciał do Polski. Według mec. Pszczółkowskiego decyzja o zaniechaniu przez polskich śledczych przeprowadzenia oględzin i sekcji zwłok ofiar katastrofy narusza interes publiczny państwa oraz prywatny bliskich ofiar.

Rozstrzygnięcie sprawy przez sąd nie spełnia wymogów kontroli instancyjnej – podkreśla pełnomocnik części rodzin ofiar tragedii.

  Sąd w Poznaniu także wbrew twierdzeniom zażalenia, które uprzednio wywodziłem nie odniósł się do enumeratywnie wyliczonych przepisów, które naruszyli prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Moskwie i w Smoleńsku w dniach od 10-21 kwietnia. W szczególności mowa o przepisach tzw. regulaminu urzędowania wojskowych jednostek prokuratury. Sąd określił całość wyłącznie stwierdzeniem, że nie doszło do naruszenia przepisów. Nie do przyjęcia jest rozumowanie sądu odnośnie stwierdzenia, że nie doszło tutaj do naruszenia interesu publicznego, bądź prywatnego moich klientów – powiedział Pszczółkowski.

W przypadku negatywnego rozpoznania skargi  przez prokuratora  generalnego mecenas nie wyklucza skierowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

RIRM

drukuj