Witold Tomczak zwraca się o zweryfikowanie oskarżenia

Były poseł Witold Tomczak, który sprzeciwił się znieważeniu Jana Pawła II w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 roku, zwrócił się w liście otwartym do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości o osobistą ocenę i zweryfikowanie oskarżenia.

W galerii, na 100-lecie jej istnienia, wystawiono w jednej z sal realistyczną postać Ojca Świętego, powaloną na ziemię i przygniecioną wielkim głazem – meteorytem. Instalacja włoskiego artysty Maurizio Cattelana została zatytułowana: „Dziewiąta godzina”. Jest to biblijna godzina śmierci Jezusa Chrystusa.

Jak podkreśla były poseł, kierowane przez niego apele pozostały bez reakcji.  Dlatego wobec biernej i wyczekującej postawy władz, nie godząc się na dalsze publiczne uwłaczanie godności Papieża, przybył do galerii i usunął głaz. Za ten czyn, sprzed 13 lat, jest ścigany do dzisiaj. Proces toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia.

Prokuratura oskarżyła byłego polityka o wandalizm, czyli celowe zniszczenie rzeźby i zażądała od niego odszkodowania w wysokości 40 tys. zł. Za ten czyn grozi także kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 5 lat.

– Szanowny panie prokuratorze, szanowny panie ministrze, proszę odpowiedzieć Polakom, czy godzi się, kiedy cały świat, nie tylko katolicki oczekuje na kanonizację Papieża Polaka, prowadzić w jego ojczyźnie  niezrozumiały proces przeciwko człowiekowi, którego jedynym celem było powstrzymanie bluźnierstwa i zniewagi wymierzonej w zastępcę Chrystusa na ziemi? Czy godzi się, aby w ojczyźnie Jana Pawła II system prawny pozwalał na bezkarne działania bluźniercze wobec narodowych świętości i obrażające uczucia religijne, zwłaszcza katolików? – zapytał Witold Tomczak.

Witold Tomczak dziękuje wszystkim Polakom, księżom biskupom z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim na czele,  za solidarne wsparcie w obronie godności Jana Pawła II. Do Warszawskiego sądu i prokuratury generalnej wciąż napływają kolejne listy z poparciem dla byłego posła.

Kolejna rozprawa przeciwko Witoldowi Tomczakowi odbędzie się 25 listopada, o godz. 9:30, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia.

RIRM 

drukuj