Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” w toruńskim Sanktuarium

W toruńskim Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, 16 października rozpoczynają się uroczystości odpustowe. Przez kilka dni wierni będą mogli podejmować modlitwę o pokój przed ołtarzem adoracji Najświętszego Sakramentu „Światło Pojednania i Pokoju”, który przybędzie z Rwandy w ramach dzieła „Dwanaście gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Inicjatywę dzieła dwunastu gwiazd w koronie Maryi przybliżał Piotr Ciołkiewicz, prezes Communita Regina della Pace, natomiast projekt ołtarza „Światło Pojednania i Pokoju” omawiał jego wykonawca prof. Mariusz Drapikowski. Rozmówcy o. Piotra Dettlaffa CSsR byli gośćmi „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Piotr Ciołkiewicz przedstawił główny cel stowarzyszenia Communita Regina della Pace.

– Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pokoju i pojednania między ludźmi. Szczególnym aspektem jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Jest to duchowe wypełnienie testamentu św. Jana Pawła II, ale również realizacja licznych wezwań Matki Bożej. Stowarzyszenie prowadzi duchowe dzieło, które nazywa się „Dwanaście gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju”. Chcielibyśmy na różnych kontynentach, szczególnie tych dotkniętych działaniem wojny, aby powstały miejsca z adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju – powiedział prezes Stowarzyszenia.

Miejsca adoracji Najświętszego Sakramentu istnieją już na kilku kontynentach, a na innych będą jeszcze powstawać.

– Do tej pory takie miejsca powstały w Ziemi Świętej, Azji, Oziornoje w Kazachstanie oraz w Afryce na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jednym z takich miejsc będzie Sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho w Rwandzie. Do tego miejsca jako duchowy znak powstał ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju”, który w najbliższych dniach będzie przebywał w Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. To dla nas wszystkich ogromna okazja do wypraszania pokoju u Chrystusa, który jest jego Prawdziwym Źródłem – zaznaczył Piotr Ciołkiewicz.

Zostały podjęte także prace na rzecz kolejnych centrów, czyli gwiazd Królowej Pokoju – Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej oraz Sanktuarium św. Jana w Dagupan na Filipinach.

Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” był także obecny podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – to pierwszy etap peregrynacji.

– Przez najbliższy rok ołtarz będzie przebywał w różnych miejscach tak, by jak najwięcej osób mogło włączyć się w modlitwę i pragnienie pokoju. Cieszymy się, że pierwszy etap zgromadził 2 mln ludzi wraz z papieżem Franciszkiem, żeby błagać o pokój na świecie, ale także w ludzkich sercach, łącząc się i podkreślając powszechny wymiar Kościoła katolickiego – wskazał prezes Communita Regina della Pace.

Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” został wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio”.

– Podobnie jak ołtarz do Jerozolimy – jest otwartą bramą na Boga. Bóg zawsze jest na nas otwarty. To my musimy otworzyć się na Niego. Charakterystyczną cechą, która łączy te wszystkie miejsca modlitw o pokój są monstrancje, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej Eucharystii. Jan Paweł II nauczał nas, że Maryja jest pierwszym tabernakulum. W centrum ołtarza jest Eucharystia przenoszona przez Matkę Bożą w monstrancji. Monstrancja wstawiona jest w krzew gorejący – jest tutaj porównanie wiary Maryi, która jest przepełniona miłością do Boga: ta miłość nie spala się podobnie jak krzew gorejący. Ten symbol często jest ukazywany w malarstwie – zwracał uwagę wykonawca ołtarza Mariusz Drapikowski.

Artysta tłumaczył, że w ołtarzu znajduje się wiele symboli i znaków, które pokazują nam prawdy zaczerpnięte z Ewangelii, np. różaniec.

– W ołtarzu przedstawione są sceny nawiązujące do różańca, do Siedmiu Boleści. Matka Boża Słowa w Kibeho zapraszała i prosiła nas o odmawianie tego różańca, ponieważ poprzez tę modlitwę ma być wypraszany pokój przed Najświętszym Sakramentem. Chrystus w Najświętszym Sakramencie jest Dawcą jedynego prawdziwego pokoju dla naszych serc. Pokoju nie możemy zdobywać z karabinem maszynowym na plecach. Pokój zdobywa się na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Te ołtarze powstają z modlitwy i modlitwę wyrażają – akcentował Mariusz Drapikowski w „Aktualnościach dnia”.

Cała rozmowa z „Aktualności dnia” dostępna jest [tutaj].

RIRM

drukuj