fot. flickr.com

Węgry: Wyróżnienie dla polonijnego zespołu ludowego

Polonijny amatorski zespół ludowy Drenka Polska otrzymał w czwartek jedną z nagród Pro Cultura Minoritatum Hungariae, przyznawanych w uznaniu zasług na rzecz żyjących na Węgrzech narodowości.

Zespół Drenka Polska z okolic nieistniejącej już wsi Derenk na północy Węgier działa od wielu lat i wykonuje utwory w miejscowej gwarze.

Jak podkreśliła przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felfoeldi, zespół został wyróżniony „za zasługi w pielęgnowaniu tradycji śpiewu ludowego”.

W imieniu zespołu nagrodę odebrał przewodniczący samorządu polskiego w Emoed, Istvan Remjas.

Wioska Derenk ma istotne znaczenie dla Polonii węgierskiej, bo dzięki niej tutejsi Polacy uzyskali w 1993 roku status mniejszości narodowej. Parlament węgierski za podstawę przyznania praw narodowościowych przyjął bowiem zasadę, że warunkiem jest życie w zwartych zbiorowiskach na Węgrzech od co najmniej 100 lat.

W uroczystości, która odbyła się w ograniczonym gronie ze względu na pandemię koronawirusa, wzięli udział m.in. wicepremier Zsolt Semjen i wiceminister ds. Kościołów i narodowości w kancelarii premiera Węgier Miklos Soltesz, a także rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Ewa Ronay. Wszyscy obecni mieli na sobie maseczki ochronne.

Derenk stał się skupiskiem polskim w 1717 roku, gdy do opustoszałej na skutek epidemii dżumy wioski przybyła grupa górali ze Spisza i Podhala. Zachęciło ich ogłoszenie będących właścicielami tego terenu książąt Esterhazych, iż ci, którzy zdecydują się tam pracować jako chłopi pańszczyźniani, mogą liczyć na czteroletnią ulgę w płaceniu należności. Potomkowie osadników mieszkali w Derenku aż do 1943 roku, gdy przesiedlono ich z zamiarem utworzenia w tym miejscu rezerwatu łowieckiego.

PAP

drukuj