Węgry: rekordowo niskie bezrobocie – 3,6 proc.

Bezrobocie na Węgrzech spadło do rekordowo niskiego poziomu 3,6 proc. w drugim kwartale 2018 roku – poinformował w piątek węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH).

Liczba bezrobotnych spadła w stosunku do okresu kwiecień-czerwiec roku 2017 o 31 tys. do 165 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia zmniejszyła się rok do roku o 0,7 pkt procentowych; w drugim kwartale ubiegłego roku wynosiła 4,3 proc.

Jednocześnie liczba zatrudnionych we wspomnianym okresie wzrosła o 55 tys. do 4 mln 475 tys.

Miesiąc temu minister gospodarki Mihaly Varga uzasadnił spadek bezrobocia wzrostem gospodarczym. Zapewnił, że rząd szuka i nadal będzie szukać możliwości zwiększenia zatrudnienia. Jak dodał, rząd będzie o to zabiegać przede wszystkim poprzez wspieranie pracy emerytów i kobiet wychowujących dzieci.

Varga mówił na początku roku, że Węgry rozpoczynają 2018 rok z lepszymi perspektywami wzrostu niż w ubiegłym roku. Zaznaczył, że wzrost gospodarczy w 2017 roku wyniósł na Węgrzech 4,1 proc. PKB, a w rozpoczynającym się roku może zwiększyć się do 4,3 proc.

Według niego najważniejszą siłą napędową wzrostu były inwestycje, które wzrosły o ponad 20 proc., do czego w znacznym stopniu – jego zdaniem – przyczynił się program budowy mieszkań. Jako drugą sferę sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu wymienił turystykę.

Jeśli chodzi o prognozy na bieżący rok, Varga ocenił, że inflacja wyniesie ok. 3 proc., a deficyt budżetowy ok. 2 proc. PKB.

PAP/RIRM

drukuj