fot. wikipedia.org

Węgry: Parlament uchwalił pakiet antyterrorystyczny

Parlament węgierski zatwierdził we wtorek zmiany w konstytucji przewidujące możliwość wprowadzenia stanu zagrożenia terrorystycznego w kraju oraz związany z nimi pakiet znowelizowanych ustaw – poinformowała agencja MTI.

Zmiany w konstytucji wprowadzono 153 głosami za, przy 13 przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Poparli je także posłowie skrajnie prawicowej partii Jobbik. Węgierska Partia Socjalistyczna nie wzięła udziału w głosowaniu. Nowelizacje ustaw przyjęto 153 głosami za, przy 42 przeciwnych.

Zgodnie z nowym zapisem w konstytucji parlament może na wniosek rządu ogłosić w przypadku znacznego i bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym na określony czas stan zagrożenia terrorystycznego, jednocześnie upoważniając gabinet do wprowadzenia nadzwyczajnych posunięć.

Do ogłoszenia i przedłużenia stanu zagrożenia terrorystycznego będzie potrzebna zgoda dwóch trzecich deputowanych obecnych podczas głosowania.

Rząd w czasie obowiązywania stanu zagrożenia terrorystycznego może wydać rozporządzenie, w którym – według zapisów konstytucji – może zawiesić stosowanie niektórych ustaw, wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów ustaw lub zastosować inne nadzwyczajne posunięcia.

Rząd od razu po wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie stanu zagrożenia terrorystycznego może też wprowadzić rozporządzeniem posunięcia określające odstępstwa od ustaw dotyczących działalności administracji publicznej, wojska i organów ochrony porządku publicznego. O takich krokach trzeba będzie na bieżąco informować prezydenta i odpowiednie komisje parlamentarne. Mogą one obowiązywać do czasu ogłoszenia stanu zagrożenia terrorystycznego, ale nie dłużej niż 15 dni.

Do pomocy wojska będzie się można uciec, jeśli nie wystarczy zastosowanie sił policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwa państwa.

Poprawka do konstytucji wejdzie w życie pierwszego dnia następnego miesiąca po opublikowaniu.

W związku ze zmianami w konstytucji znowelizowano też kilka innych aktów prawnych, m.in. w ustawie o służbach ochrony bezpieczeństwa państwa i siłach zbrojnych zapisano, że wojsko może użyć broni, jeśli uczestniczy w trakcie stanu zagrożenia terrorystycznego lub stanu wyjątkowego w działaniach na rzecz zapobiegania użyciu przemocy.

W ustawie o obronie kraju zapisano zaś, że po zwróceniu się z wnioskiem o ogłoszenie stanu zagrożenia terrorystycznego rząd może m.in. wprowadzić ograniczenia w ruchu pojazdów czy godzinę policyjną, wysiedlać ludność czy zakazać organizowania imprez w przestrzeni publicznej. Ma też prawo zaostrzyć ochronę granicy, zlecić ściślejszą kontrolę komunikacji internetowej i pocztowej, a także skierowanie wojska do ochrony kluczowej infrastruktury.

W uzasadnieniu do zmian przedstawiciele koalicji rządzącej – Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) – podkreślili, że na świecie pojawiły się wyzwania w sferze bezpieczeństwa, na które nie da się skutecznie zareagować za pomocą zawartych w dotychczasowych przepisach odpowiedzi na wcześniejsze „klasyczne zagrożenia międzypaństwowe”.

Minister obrony Istvan Simicsko podkreślił, że ma nadzieję, iż nie dojdzie to ataku terrorystycznego na Węgrzech, ale gdyby tak się stało, to siły wojskowe będą gotowe zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańców kraju.

PAP/RIRM

drukuj