fot. twitter.com

We wtorek komisja weryfikacyjna ogłosi decyzje ws. reprywatyzacji trzech kolejnych adresów

We wtorek odbędzie się niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, po którym zostanie ogłoszona decyzja ws. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 oraz Noakowskiego 20; beneficjentem tej ostatniej był m.in. gen. Marian Robełek – poinformował rzecznik komisji.

Spadkobiercy dawnych właścicieli nieruchomości przy ul Noakowskiego 20 sprzedali roszczenia dekretowe do niej m.in. na rzecz Danuty i gen. Mariana Robełek. Jak podkreśla komisja weryfikacyjna, sprzedaży dokonano również w imieniu osób nieżyjących.

W kwietniu 2006 r. prezydent Warszawy wydał decyzję, którą ustanowił na rzecz nabywców roszczeń od dawnych właścicieli prawo użytkowania wieczystego do gruntu przy ul. Noakowskiego 20. Następnie w styczniu 2012 r. ratusz przekształcił nieodpłatnie ustanowione prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do tej nieruchomości na rzecz nabywców roszczeń – poinformował w komunikacie rzecznik komisji weryfikacyjnej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Departamentu Prawa Administracyjnego resortu sprawiedliwości Witold Cieśla.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w kwietniu 2018 r. wniosła sprzeciw od decyzji prezydenta Warszawy z kwietnia 2006 r., zarzucając mu niezbadanie kwestii posiadania gruntu przez podmioty inne niż właściciele ujawnieni w księdze hipotecznej oraz pominięcie faktu odbudowy przez nich budynków na tym gruncie.

W sprawie nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 8, orzeczeniem z lipca 1967 r. Prezydium Rady Narodowej w Warszawie odmówiło ustanowienia użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej pod tym adresem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w lutym 2004 r. stwierdziło nieważność orzeczenia Prezydium. W listopadzie 2006 r. prezydent Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego gruntu przy Mokotowskiej 8 na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli. Następnie nieruchomość ta była przedmiotem dalszego obrotu cywilnoprawnego.

Jak poinformował resort, w toku postępowania komisja weryfikacyjna uzyskała informacje, że „Prezydent m.st. Warszawy notorycznie uchylał się od wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z października 2004 r., którą nakazano mu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie nieruchomości przy Mokotowskiej 8”.

W konsekwencji tych zaniechań, organ nadzoru budowlanego w lutym 2009 r. nakazał opróżnienie budynku wskazując, że znajduje się on w stanie, który uniemożliwia jego dalsze użytkowanie.

Jak przekazano w komunikacie, w marcu 2009 r. lokatorom budynku odcięto gaz, a w maju tego samego roku zostali oni pozbawieni prądu. W dalszej kolejności odłączono zasilanie windy oraz dostawę ciepła do budynku. Z kolei w czerwcu 2009 r. miała miejsce awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, w wyniku której właściciel nieruchomości oświadczył, że nie może zagwarantować, iż mieszkańcy budynku będą mieli stały dostęp do wody.

Ostatecznie – jak zaznaczono – lokatorzy zostali zmuszeni do opuszczenia mieszkań, w których zamieszkiwali od kilkudziesięciu lat. Następnie kamienica została wyremontowana.

Z komunikatu MS wynika, że w sprawie nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 44 w lutym 1949 prezydium Rady Narodowej odmówiło dawnym właścicielom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

W 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność tej decyzji. Prezydent Warszawy wydał w listopadzie 2012 r. decyzję reprywatyzacyjną na rzecz spadkobierców dawnych właścicieli. Z kolei w 2017 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaznaczono, że według komisji stwierdzenia nabycia spadku po dawnych właścicielach nieruchomości nie budzą wątpliwości.

W toku postępowania Komisja ustaliła, że od czasu wydania decyzji reprywatyzacyjnej w 2012 roku, prezydent Warszawy zaprzestał wykonywać względem lokatorów tej nieruchomości ciążące na nim obowiązki wynajmującego.

Lokatorzy wskazywali, że po przejęciu nieruchomości przez nowych właścicieli utrudniano im korzystanie z dotychczas wspólnego strychu oraz piwnic, podnoszono także czynsze.

Zdaniem komisji, po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, prezydent Warszawy powinien zagwarantować najemcom lokali komunalnych kontynuację ich sytuacji prawnej w ramach zawartej przez gminę umowy najmu oraz „podjąć działania i środki w celu zabezpieczenia sytuacji prawnej lokatorów, np. w kwestii zapewnienia lokatorom lokali zamiennych i socjalnych, czego nie uczynił”.

PAP/RIRM

drukuj