We wrześniu decyzja w sprawie paktu fiskalnego i EMS

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny 12 września wyda orzeczenie ws. ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS. Z powodu niemieckich skarg konstytucyjnych Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, przeznaczony na wsparcie dotkniętych kryzysem państw eurolandu, nie mógł wejść w życie zgodnie z planem od 1 lipca.W wydanym orzeczeniu, znajdzie się odpowiedź, czy prezydent RFN może podpisać zaskarżone ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego UE i funduszu ratunkowego EMS, zanim sędziowie rozpatrzą skargi merytorycznie.

Początkowo sądzono, że trybunał ogłosi swoją decyzję już przed końcem lipca, by nie wstrzymywać wysiłków służących walce z kryzysem w strefie euro. Na to też liczył niemiecki rząd. W zeszłym tygodniu podczas wstępnej rozprawy przed trybunałem minister finansów Wolfgang Schaeuble ostrzegał, że w obliczu krytycznej sytuacji znaczne opóźnienie ratyfikacji obu traktatów przez Niemcy grozi dalszą destabilizacją rynków finansowych i całej strefy euro.

Z powodu niemieckich skarg konstytucyjnych Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, przeznaczony na wsparcie dotkniętych kryzysem państw eurolandu, nie mógł wejść w życie zgodnie z planem od 1 lipca.

Jednak prezes trybunału w Karlsruhe Andreas Vosskuhle zasygnalizował, że sędziowie chcą dać sobie więcej czasu na analizę skarg. Zwrócił on uwagę, że po podpisaniu ustaw o ratyfikacji paktu fiskalnego i EMS przez prezydenta Joachima Gaucka Niemcy przejmą na siebie zobowiązania, z których nie będą mogły się wycofać, gdyby za jakiś czas trybunał orzekł ich niezgodność z konstytucją.

Zarówno przyjęty z inicjatywy Niemiec pakt fiskalny UE o wzmocnieniu dyscypliny budżetowej, jak i fundusz EMS na wsparcie zadłużonych krajów strefy euro to ważne elementy strategii walki z kryzysem zadłużenia w państwach unii walutowej. Jednak ich przeciwnicy, którzy zaskarżyli traktaty do trybunału, twierdzą, że pozbawiają one niemiecki parlament suwerennych kompetencji w kwestiach budżetu i oznaczają obciążenie Niemiec odpowiedzialnością za rozwiązywanie finansowych problemów innych państw.

 

Wszystko wskazuje na to, że Europa musi wstrzymać oddech i poczekać na decyzje niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego – zwraca uwagę poseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk. To pokazuje jak są skonstruowane Niemcy, jak funkcjonuje tam demokracja i jak ważne są zapisy Konstytucji. Dzięki tym kolejnym paktom choćby aktowi fiskalnemu czy porozumieniu o Europejskim Mechanizmie Stabilizacji nie ulega wątpliwości, że właśnie Niemcy uzyskują ogromną władzę w Unii Europejskiej. Mimo to, Trybunał Konstytucyjny tego kraju ma zastrzeżenia czy w ten sposób można przekazywać kolejne kompetencje państwa niemieckiego na rzecz Unii Europejskiej.

Audio MP3
Pobierz

W tym kontekście ogromne zdziwienie budzi postępowanie rządu Donalda Tuska – dodaje poseł Zbigniew Kuźmiuk. Premier Donald Tusk przed kolejnymi szczytami w Brukseli na których były zawierane porozumienia nie przyszedł nawet do Parlamentu a co dopiero uzyskać jego zgodę na decyzje, które podejmował w Brukseli. Co więcej niektóre ustalenia brukselskie, które ratyfikował nasz Parlament są ratyfikowane zwykłą większością głosów. A na skargi nasz Trybunał Konstytucyjny reaguje z rocznym opóźnieniem, albo dwuletnim. To pokazuje różnice między funkcjonowaniem Państwa niemieckiego i funkcjonowaniem naszego kraju pod rządami koalicji PO – PSL.

Audio MP3
Pobierz

Poseł Zbigniew Kuźmiuk zwraca jednocześnie uwagę, że na orzeczenie niemieckiego Trybunału z niepokojem oczekują Hiszpanie i Włosi, którzy są w dramatycznej sytuacji

drukuj