Wchodzi w życie nowa ustawa o cudzoziemcach

Ustawa, która weszła w życie 1 maja, wprowadza m.in. możliwość starania się przez cudzoziemca równocześnie o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Dokument zapewnia także ułatwienia dla obcokrajowców – studentów i wydłuża maksymalny okres pobytu czasowego z dwóch do trzech lat.

Zarówno eksperci jak i sami cudzoziemcy podkreślają, że nowe regulacje były konieczne, by zmniejszyć biurokrację, ułatwić procedury i zachęcać obcokrajowców do legalizacji pobytu w Polsce.

Poseł Jarosław Zieliński z sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych mówi, że PiS miało na etapie legislacji wątpliwości dot. warunków, jakie muszą być spełnione, aby cudzoziemcy w Polsce mogli cieszyć się nowymi prawami.

– Bardzo istotne jest to, aby pobyt cudzoziemca w rejonie Rzeczpospolitej i uzyskiwanie innych praw, takich jak np. prawo do pracy, wynikały po pierwsze z realnej i uzasadnionej potrzeby, którą cudzoziemiec jest w stanie wykazać. No i po drugie żeby to nie prowadziło do nadmiernych przywilejów, które przewyższałyby prawa Polskich obywateli – zaznacza Jarosław Zieliński.

Nowa ustawa o cudzoziemcach zastępuje tę, która obowiązywała od 2003 r.

RIRM

 

drukuj