fot. PAP/Wojciech Pacewicz

CBOS: bezrobocie w Polsce ma charakter długotrwały

Bezrobocie w Polsce ma długotrwały charakter – wynika z najnowszego badania CBOS. 66 proc. ankietowanych bezrobotnych deklaruje, że bez pracy pozostaje już ponad rok, a 21 proc. z nich nie pracuje z kolei od 5 lat. 

Z sondażu wynika też, że blisko połowa bezrobotnych nie wyraża gotowości do podjęcia pracy. CBOS podkreśla, że odsetek ten jest najwyższy w historii badań.

Dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, wskazuje, że problem ten jest wciąż trwającą konsekwencją m.in. przemian ustrojowych roku 1989.

– Na skutek przekształceń, które dokonywały się w różnych przedsiębiorstwach, trzeba było szybko zmieniać czy podejmować próby przekształcenia, przekwalifikowania się. Osoby, które mają niskie wykształcenie, mają z tym istotny problem. Dlatego powstawało coś w rodzaju tzw. dziedziczenia bezrobocia. Część osób niewykształconych pobierała zasiłki z urzędów pracy, żyła na niskim poziomie i to bezrobocie było przekazywane także następnemu pokoleniu. W zasadzie mamy już dwa pokolenia, które uważają, że nie trzeba podejmować pracy, bo wystarczą jakieś drobne pieniądze na utrzymanie. Stąd wynika pewna niechęć do podjęcia pracy – tłumaczy dr Bogdan Więckiewicz.      

W swoim raporcie CBOS zwraca też uwagę, że w marcu i kwietniu osoby bezrobotne i poszukujące pracy można było spotkać w 15 proc. rodzin.

W ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 6 punktów procentowych, a w dłuższej perspektywie okazuje się, że systematycznie spada.

Obecne wskaźniki w tym zakresie są najniższe od początku monitorowania tej kwestii.

RIRM

drukuj