Będą zmiany w ustawie o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Poszerzenie grupy niepełnosprawnych, za zatrudnienie których przysługuje dofinansowanie, oraz obniżenie maksymalnego poziomu dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych – to niektóre założenia projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ma pomóc w dofinansowaniu dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem personelu wspierającego pracowników niepełnosprawnych.

Poseł Stanisław Szwed, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podkreślił, że chociaż propozycje zmian brzmią dobrze, to dotychczasowe działania rządu PO-PSL wychodzą na niekorzyść osób niepełnosprawnych.

– Zmieniły się zasady dofinansowania. To ograniczenie środków na zatrudnianie osób niepełnosprawnych powoduje między innymi, że wiele zakładów pracy chronionej zwalnia pracowników. Zmniejszono dofinasowanie w zakładach pracy chronionej, a wyrównano zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. Nie podniesiono z otwartego rynku do zamkniętego, tylko obniżono w zakładach pracy chronionej co spowodowało, że część zakładów jest zamykana ze względu na zadłużenie. W ostatnich latach dofinansowanie z budżetu państwa zmniejszyło się o ponad 720 mln zł – zwraca uwagę poseł Stanisław Szwed.

Nowe przepisy mają obniżyć do 70 proc. pułap refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa miałaby wejść w życie 31 grudnia br. Obecnie dokument trafił do konsultacji i uzgodnień.

RIRM

drukuj