W. Waszczykowski: Polska uzyskała realne gwarancje sojusznicze

Dopiero dzisiaj, po decyzjach szczytu NATO w Warszawie, można powiedzieć, że Polska uzyskuje realne gwarancje sojusznicze – powiedział minister Witold Waszczykowski.

Szef polskiej dyplomacji wziął udział wraz z premier Beatą Szydło oraz ministrami obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji w konferencji, która podsumowała szczyt Sojuszu w Warszawie.

W piątek przywódcy państw NATO podjęli m.in. decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu poprzez rozmieszczenie czterech batalionów liczących po około 1000 żołnierzy w Polsce i krajach bałtyckich.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przypomniał o wynegocjowanym komunikacie końcowym.

– Wysiłki dyplomatyczne będą prowadzone w zaciszu gabinetów, w kuluarach, w kulisach, w związku z tym często nie są pokazywane na pierwszej linii, ale mają swoje sukcesy. Chciałem zwrócić uwagę, iż w wyniku działań dyplomatycznych w ostatnich tygodniach, miesiącach i godzinach tego szczytu został wynegocjowany przez polskich dyplomatów pięćdziesięciokilkustronicowy komunikat końcowy, który opisuje bardzo dokładnie sytuację międzynarodową, piętnuje tych, którzy tę sytuację chcą pogorszyć i przedstawia rozwiązania zarówno dyplomatyczne, jak i wojskowe, aby przeciwstawić się zagrożeniom, niebezpieczeństwom dla naszego obszaru. Kluczowym punktem tego komunikatu jest artykuł 40, który dokładnie, precyzyjnie odpowiada, jakie działania zostaną podjęte przez Sojusz – powiedział minister Witold Waszczykowski.

Z kolei minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że wspólna praca służb spowodowała, że szczyt NATO w Warszawie odbył się bezpiecznie.

Dodał, że służby sprawdziły się i zapewniły bezpieczeństwo zarówno uczestników szczytu, jak i Polaków.

Ta wspólna praca spowodowała, że szczyt odbył się bezpiecznie. Zarówno Warszawiacy, jak i mieszkańcy innych miast naszego kraju, w których odbywały się pikniki natowskie, mogli uczestniczyć w tym zdarzeniu. Przed nami kolejne akcję związane z tym, co wydarzy się w lipcu, więc Światowe Dni Młodzież. Ja jestem przekonany, że doświadczenie nabyte podczas organizacji szczytu NATO w Warszawie spożytkujemy dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów, którzy już niedługo przyjadą do Polski na spotkanie z papieżem Franciszkiem – zapewnił minister Mariusz Błaszczak.

W sumie w warszawskim szczycie NATO wzięło udział 2,5 tys. delegatów, 400 ekspertów i 1800 dziennikarzy.

RIRM

drukuj