Warsztaty „Nowe Widnokręgi – zrozumieć media” w Łukowie

W czwartek w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach akcji „Nowe Widnokręgi – zrozumieć media”. 

Program zajęć zawierał podstawowe informacje dotyczące przekazów medialnych z zakresu telewizji, prasy i radia. Głównymi założeniami warsztatów było przedstawienie uczestnikom tajników pracy z dźwiękiem, obrazem oraz słowem.

Prelegenci zapoznali uczniów z terminologią medialną, która miała za zadanie świadomie wprowadzić ich w świat przekazów informacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność komunikatów, z jakimi odbiorca obcuje na co dzień. Wiedza ta umożliwia prawidłowe odczytanie opinii, manipulacji czy perswazji, a tym samym świadome korzystanie z mediów.

Uczniów zachęcano do krytycznego i odpowiedzialnego zarówno tworzenia, jak i odbierania informacji. Zaprezentowane techniki operatorskie pozwoliły zrozumieć, w jaki sposób twórcy treści wpływają na widzów poprzez ustawienie kamery, oświetlenia i odpowiedniej perspektywy. Tym samym uczestnicy przekonali się, jak trudna jest jednoznaczna kwalifikacja komunikatów jako opiniotwórczych bądź informacyjnych. Zostało to zobrazowane poprzez wspólną analizę filmu i wykorzystanych w nim zabiegów. Podkreślono przy tym, że obraz jest kluczowym elementem materiału medialnego i stanowi aż 70 proc. całego przekazu, przy czym treść to tylko 7 procent.

Pierwsza prelekcja była również okazją do zdobycia wiedzy o umiejętnościach montażowych czy też związanej z kolorowaniem obrazu. Poprzez włączenie uczestników w interaktywne wykłady dokładnie przedstawiono pracę prezentera telewizyjnego, zwracając tym samym uwagę na trud z nią związany. Istotną kwestią jest również odpowiednie oświetlenie i przygotowanie dziennikarza do pracy na wizji.

Uczniowie mieli możliwość samodzielnego zapoznania się ze sprzętem technicznym – obsługą kamer, mikrofonów oraz lamp. Do dyspozycji był również wóz transmisyjny, w którym zgromadzono wszystkie elementy niezbędne do pracy medialnej. Kluczową kwestią okazało się ustawienie światła oraz gra cieni.

Dzięki krótkiemu filmowi uczniowie dowiedzieli się, na czym polega montaż i jaką rolę odgrywają umiejętnie połączone klatki materiału filmowego oraz zastosowane plany.

Podczas kolejnego wykładu została przybliżona krótka historia dźwięku, która była wprowadzeniem w świat radia. Prowadzący przedstawił techniki jego montażu na podstawie wypowiedzi uczniów szkoły, a także analizy gotowych materiałów medialnych, oddających realia reklamy. Zajęcia uświadomiły uczestnikom, jak istotny jest dobór podkładu muzycznego, by wywołać w odbiorcy określone oraz pożądane emocje.

Problematykę zabiegów stosowanych w środkach przekazu poruszał również ostatni wykład skupiony na prasie. Prelegentki zwróciły szczególną uwagę na kluczową rolę doboru słownictwa i środków jego wyrazu, kładąc nacisk na dostrzeżenie różnic między opinią, informacją, perswazją a manipulacją, co w znaczny sposób podsumowało ostateczny charakter i wydźwięk spotkań.

Jak wynika z relacji uczniów szkoły, warsztaty okazały się dla nich wspaniałą okazją do zgłębienia swojej wiedzy dotyczącej mediów oraz umożliwiły im kontakt z profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w telewizji. Nauczyciele zaś zwrócili szczególną uwagę na społeczną rolę zajęć, które – według nich – pozwalają młodym ludziom na odnalezienie się w świecie nowoczesnych technologii.

Co więcej, wykłady wzbudziły zarówno w uczniach, jak i w pedagogach poczucie krytycznego odbioru mediów, a także uświadomiły ich o wpływie przekazu na odbiorców. Uwagę uczestników zwróciła również forma prowadzonych prelekcji, która angażowała słuchaczy w interaktywne ćwiczenia, a także wykorzystanie profesjonalnego sprzętu.

Techniki tworzenia materiałów prasowych, telewizyjnych i radiowych przedstawione na wykładach pozwoliły uczestnikom zrozumieć istotną rolę środków masowego przekazu oraz stać się świadomymi odbiorcami kultury.

Martyna Burdach, Ewa Poźniak/RIRM/TV Trwam News


[GALERIA] Warsztaty medialne w Łukowie

drukuj