Warszawa: Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego

Odbędzie się dziś doroczne Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Podczas niego I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf przedstawi sprawozdanie z działalności za miony rok i podzieli się z przedstawicielami najwyższych władz i środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa w Polsce.

Poseł Krystyna Pawłowicz, prawnik i konstytucjonalista, spodziewa się, że podczas Zgromadzenia sędziowie – w ślad za Krajową Radą Sądownictwa i sędziami sądów powszechnych – będą krytykować projektowane regulacje dotyczące reformy sądownictwa. Chodzi o zmiany, które dotkną sędziów Sądu Najwyższego.

Nie trzeba oczekiwać, że to Zgromadzenie będzie się koncentrowało wyłącznie na ocenie linii orzeczniczej czy problemach Sądu Najwyższego. Od dłuższego czasu działalność I prezes oraz sędziów Sądu Najwyższego koncentruje się wokół antyrządowej działalności (poprzez opracowywanie i wygłaszanie politycznych deklaracji antyrządowych) i na sprawach buntu przeciwko wynikom ostatnich wyborów i nowej władzy, którą te wybory wyłoniły. Podejrzewam, że sędziowie zajmą negatywne stanowisko co do projektu zmian, które dotkną również Sądu Najwyższego – podkreśla Krystyna Pawłowicz.

W ubiegłym roku sędziowie Sądu Najwyższego rozpatrzyli ogółem 11 427 spraw. Średni czas ich rozpoznania wyniósł 7 miesięcy.

Pod koniec czerwca Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, ma zbadać konstytucyjność regulaminu wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Wnioskodawcy podnoszą m.in., że zasady dotyczące tego wyboru powinny być zawarte w ustawie, a nie w regulaminie.

RIRM

drukuj