W Szczecinie wręczono medale Pro Patria

Blisko 30 osobom wręczył w piątek w Szczecinie medale Pro Patria szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak podkreślał, uhonorowani pamiętają zawsze, że życie wspólnoty narodowej trzeba stawiać na pierwszym miejscu.

„Przed chwilą miałem honor i zaszczyt wręczyć medale Pro Patria kilku pokoleniom Polaków, dla których najważniejsza jest ojczyzna, najważniejsza jest Polska” – powiedział podczas uroczystości w zachodniopomorskim urzędzie wojewódzkim Jan Józef Kasprzyk.

„Tymi medalami dziękujemy państwu za to, że na różnych polach swojej aktywności pamiętacie zawsze o tym, że życie wspólnoty narodu, wspólnoty państwa trzeba stawiać na pierwszym miejscu i służyć, odbudowując to, co niestety w wyniku okupacji niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej uległo w dużej mierze zatraceniu” – dodał.

Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że uhonorowani medalami odbudowują etos służby realizowanej na różnych polach.

„Z prawdziwym wzruszeniem mogłem te medale przypiąć do piersi tych, którzy walczyli z komunizmem w latach 70. i 80., ale z nie mniejszym wzruszeniem przypinałem te medale do piersi tych, którzy uważają, iż naszą wolność zawdzięczamy pokoleniom wcześniejszym i realizują na różnych polach programy pomocowe dla kombatantów, dla weteranów, działaczy opozycji antykomunistycznej. Szczególnie myślę tu o tych, którzy włączeni są w tą wielką akcję Paczka dla Bohatera – wspaniałą, jedną z najpiękniejszych akcji społecznych, jakie realizowane są w Rzeczypospolitej” – dodał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

„Cieszę się, że w gronie tym znalazł się też przedstawiciel Wojska Polskiego pułkownik (Łukasz Nocek), bo to pokazuje, do jakich tradycji współczesna polska armia chce nawiązywać i nawiązuje” – kontynuował Jan Józef Kasprzyk.

„Cieszę się, że w tym gronie znaleźli się również historycy, którzy opisując dzieje, starają się utrwalać to, co jest niezwykle ważne dla budowania współcześnie naszej tożsamości” – dodał.

Decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Społecznego Grudzień’70/Styczeń’71 medalem Pro Patria uhonorowani zostali: Tomasz Błaszak, Ryszard Borkowski, Ewa Domal-Kiempska, Ludomir Domański, Barbara Kacprzak, Anna Kalemba, Michał Kamiński, Beata Kościelna, Franciszka Kotlarczyk, Elżbieta Kowalczyk, Marcin Krężel, Monika Makiewicz, Ewa Muzyczuk, podpułkownik Łukasz Nocek, Tadeusz Sajek, Władysław Sawka, Anna Sitkowska, Małgorzata Smykowska-Kowalska, Maria Toczyłowska, Halina Trawińska-Dyrdał, Marta Wajs, Marek Wiśniewski, Aleksandra Witek, Urszula Wysocka, Danuta Zaręba, Piotr Zarzycki i Jarosław Zieliński.

 

PAP

drukuj