fot. pl.wikipedia.org

W Sekretariacie KEP zaprezentowano „Encyklopedię 100-lecia KUL”

Niemal trzy tys. haseł, ponad dwa tys. not biograficznych zawiera dwutomowa „Encyklopedia 100-lecia KUL”, która została zaprezentowana w poniedziałek w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. W jej powstanie było zaangażowanych 530.

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i dyrektor Wydawnictwa KUL Edward Gigilewicz podkreślali symboliczne znaczenie miejsca prezentacji dzieła – siedzibę Konferencji Episkopatu Polski, właściciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ściśle związanego z Kościołem i Episkopatem.

Sekretarz generalny episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński zwrócił uwagę, że uniwersytet, zgodnie z intencją założycieli, „nadal służy Bogu i ojczyźnie” (Deo et Patriae).

„Jego misja wciąż jest aktualna i służy formacją osobom, które chcą kształcić się w oparciu o wartości chrześcijańskie i katolickie. Uniwersytet działa prężnie i zajmuje mocną pozycję w rankingach” – podkreślił ks. bp Miziński, który jest wykładowcą w Katedrze Historii Prawa Kanonicznego KUL.

Ks. prof. Dębiński zwrócił uwagę, że encyklopedia jest „swoistą fotografią uniwersytetu, ukazuje jego przeszłość i dzień dzisiejszy, a poprzez opis osób, wydziałów i instytucji ukazuje także wkład KUL nie tylko w naukę, ale też w życie społeczne, kulturalne i artystyczne kraju, słowem w rozwój Rzeczypospolitej”.

Dyrektor Wydawnictwa KUL i redaktor naczelny „Encyklopedii 100-lecia KUL” Edward Gigilewicz opowiedział o kulisach pomysłu.

„Idea wydania encyklopedii powstała cztery lata temu po ukończeniu edycji Encyklopedii Katolickiej KUL. Uczelnia dysponuje wyspecjalizowaną kadrą, zapleczem, archiwaliami, w tym księgami pamiątkowymi, dzięki czemu powstało dzieło, zawierające 2030 biogramów i blisko tysiąc haseł rzeczowych. Sto dwadzieścia haseł poświęconych jest pracownikom administracyjnym, fundatorom uczelni, 100 haseł prezentuje doktorów hc, 264 – absolwentów. Twórcy zaprezentowali też wydziały, instytuty, 104 organizacje studenckie, inicjatywy artystyczne, w tym słynną Scenę Artystyczną KUL, działalność 118 wydawnictw związanych z KUL, a funkcjonujących na przestrzeni stulecia, budynki, funkcje, urzędy, rady uczelniane, ważne wydarzenia, np. cud lubelski i wizytę Jana Pawła II, najbardziej znanego wykładowcy. Wraz z dwunastoosobowym zespołem redaktorów wydawnictwa pracowali doktoranci, studenci – w sumie 530 osób, które miały okazję zapoznać się z bogatą spuścizną swojej Alma Mater. Dzięki temu wyłonił się również obraz rozwoju nauki polskiej i szkolnictwa wyższego” – zaznaczył Edward Gigilewicz.

Dyrektor Wydawnictwa KUL i redaktor naczelny „Encyklopedii 100-lecia KUL” dodał, że dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najwięcej jest biograficznych, opisujących działalność aż 2030 osób, w tym ponad 130 polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów. W Encyklopedii umieszczono także biogramy ważniejszych absolwentów, szczególnie zasłużonych na różnych polach działalności, zwłaszcza naukowej, literackiej, artystycznej, polityczno-społecznej i kościelnej. Uwzględniono także darczyńców i donatorów uniwersytetu, doktorów honoris causa oraz nagrodzonych innymi nagrodami przyznawanymi przez KUL. Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne).

Wydawcy zapowiedzieli także umieszczenie wersji elektronicznej encyklopedii w internecie wraz z możliwością uzupełniania i dodawania haseł. Stwierdzili, że widzą potrzebę uzupełnień, zwłaszcza listy absolwentów. Wśród absolwentów KUL – jak stwierdził rektor KUL – niekwestionowane pierwsze miejsce zajmuje ks. prof. Karol Wojtyła obok tak wybitnych postaci jak prawnik prof. Ignacy Czuma, filozof prof. Stefan Swieżawski, filolog prof. Irena Sławińska czy prawnik prof. Wiesław Chrzanowski.

Ilustracje wykorzystane w encyklopedii w zdecydowanej większości pochodzą ze zbiorów uniwersytetu, zwłaszcza z Archiwum Uniwersyteckiego, Biblioteki Uniwersyteckiej i Działu Komunikacji. Zasoby te uzupełniły fotografie udostępnione przez autorów poszczególnych tekstów encyklopedycznych, a także liczne ze zbiorów prywatnych pracowników KUL i ich rodzin.

„Opublikowana w stulecie istnienia lubelskiej Alma Mater dwutomowa >>Encyklopedia 100-lecia KUL<< stawia sobie za cel prezentację dorobku uniwersytetu nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne Polski” – podkreślali wydawcy encyklopedii.

Encyklopedia ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół KUL.

PAP/RIRM

drukuj