W resorcie rodziny podpisano umowę o partnerstwie na rzecz opracowania przepisów dot. wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Powstanie projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. W resorcie rodziny podpisano umowę o partnerstwie na rzecz opracowania przepisów. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister rodziny, Paweł Wdówik, oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma na celu implementację przepisów, które zostały zawarte w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Wiceminister Paweł Wdówik powiedział, że ustawa ma nie tylko zmienić sytuację osób niepełnoprawnych w Polsce, ale wpłynąć na cały system postrzegania tej grupy obywateli.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych wyraził nadzieję, że uda się stworzyć rozwiązania porównywalne do najlepszych na świecie.

– Mogę powiedzieć z perspektywy osoby niepełnosprawnej, że jest to ogromna nadzieja i szansa, którą mamy przed sobą na to, żeby stworzyć zapisy ustawowe porównywalne do tych najlepszych, jak np. amerykańska ADA (Americans with Disabilities Act – przyp. red.). One kładą zdecydowany nacisk na prawa obywatelskie, prawa człowieka. Wszystko to, co następuje potem, jest konsekwencją właśnie tego podejścia – powiedział wiceminister Paweł Wdówik.

Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnoprawnych w 2012 roku. W tym roku rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

RIRM/TV Trwam News

drukuj