fot. https://spsp.wp.mil.pl/pl

W przyszłym roku limit przyjęć do szkół podoficerskich wyniesie 428 miejsc

Decyzją ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, w 2021 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie w czterech szkołach podoficerskich, a limit przyjęć wyniesie ogółem 428 miejsc. Najwięcej, bo 250 kandydatów, przyjmie Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szef MON zdecydował, że w przyszłym roku szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu. Ogółem te szkoły będą mogły przyjąć 428 osób.

Najwięcej, bo 250 miejsc, przewidziano w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Tu w dwóch korpusach (sił powietrznych i przeciwlotniczych) szkolenie będzie realizowane w grupach: ruchu lotniczego – 7 miejsc, bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów – 10 miejsc, inżynieryjno-lotnicza – 190 miejsc oraz artylerii przeciwlotniczej – 10 miejsc i przeciwlotniczych zestawów rakietowych – 33 miejsca.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu będzie mogła przyjąć 112 osób. W korpusie łączności i informatyki będzie to 10 miejsc. W grupie kryptologii – 6 miejsc i cyberbezpieczeństwa – 20 miejsc. W korpusie rozpoznania i walki elektronicznej, w grupie rozpoznania ogólnego, będzie to 7 miejsc i w grupie rozpoznania i zakłóceń elektronicznych – 13 miejsc. Dla korpusu medycznego przewidziano 10 miejsc w grupie pielęgniarstwa oraz 16 miejsc w grupie ratownictwa medycznego. W grupie orkiestr i zespołów estradowych szkoła będzie mogła przyjąć 30 osób.

W Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu będzie 60 miejsc dla przyszłych podoficerów, z czego w grupie eksploatacji systemów łączności – 50, a w eksploatacji systemów informatycznych – 10.

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce w korpusie Marynarki Wojennej w grupie działań nurkowych będzie miała 6 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w przyszłym roku składają dokumenty w terminach: do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu do 4 czerwca, do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie do 29 października, do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce do dnia 5 kwietnia oraz do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu do 4 czerwca.

Podstawę przyjęcia osób do Szkół Podoficerskich stanowić będą wyniki postępowania rekrutacyjnego. W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

PAP

drukuj