fot. pixabay.com

W Polsce coraz więcej rozwodów i coraz mniej sakramentalnych małżeństw

W Polsce zawieranych jest coraz mniej sakramentalnych małżeństw. Rośnie liczba rozwodów. Rodzina przeżywa widoczny kryzys, a to właśnie jej poświęcony jest obecny rok w Kościele. Staje się on szansą, by to na rodzinę spojrzeć z większą troską.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która od zawsze pełniła najważniejszą, bo wychowawczą rolę. Dziś jest coraz częściej spychana na drugi plan albo nawet na margines.

– Z pewnością można mówić o kryzysie rodziny, bo od wielu lat można mówić o kryzysie męskości. W ostatnich miesiącach czy latach można także mówić o kryzysie kobiecości – zauważa prezes Centrum Życia i Rodziny, Paweł Ozdoba.

Coraz mniej osób decyduje się na związek małżeński. Z kolei coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód. W 2016 roku ponad 136 tys. par zawarło sakramentalny związek małżeński, podczas gdy w roku 2019 było to niecałe 122 tysiące. Natomiast co roku sądy orzekają o około 65 tys. rozwodach.

– Przyczyną z pewnością jest utylitaryzm, czyli podejście do życia jako czerpania z niego samych przyjemności, a nie obciążenia się pewnymi trudnościami, obowiązkami społecznymi czy rodzinnymi – wskazuje Paweł Ozdoba.

Kryzys, który obecnie obserwujemy, odbija się na demografii i ekonomii – tłumaczy ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Na tym jednak nie koniec.

– Kryzys rodziny rzutuje na sferę wychowania dzieci i młodzieży. Niezależnie od tego, ile dzieci i młodzieży będzie wzrastać w narodzie, warto zadbać o to, żeby był to wzrost w wartościach – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Kryzys rodziny to kryzys wartości miłości, a co za tym idzie także kryzys człowieczeństwa – zwraca uwagę duchowny.

Negatywny wzorzec rodziny płynie dziś z mediów. To filmy, seriale, programy, w którym promuje się zdrady, rozwody i tzw. wolne związki – zauważa Paweł Ozdoba z Centrum Życia i Rodziny.

– Przeciętna para, która zawiera związek małżeński, prawdopodobnie nie jest uformowana i przygotowana do tego, żeby przeżyć całe życie w związku małżeńskim. Na domiar złego pojawia się wiele różnych kanałów informacyjnych, gdzie przedstawia się właśnie taki model rozwiązłości jako pozytywne zjawisko – mówi Paweł Ozdoba.

Dziś potrzeba rozwiązań, które na nowo ukażą rodzinę jako wartość ponadczasową.

– Obserwujemy działania państwa w zakresie polityki prorodzinnej, prospołecznej. Nie można ich absolutnie ignorować, trzeba je doceniać. Potrzebny jest wysiłek Kościoła w sferze promocji świętości małżeństwa, trwałości małżeństwa. (…) Potrzebny jest wysiłek mediów, dlatego że dzisiaj obserwujemy życie przez pryzmat szklanego ekranu, przez pryzmat komputerów, smartfonów – wskazuje ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– W promocji znaczenia rodziny kultura może odegrać ogromną rolę. Warto zatroszczyć się o takie wydarzenia, o promocję takich wartości, które będą promocją poprzez kulturę – podkreśla psycholog prof. Maria Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rodzina wciąż może przebić się do wyobraźni młodych. Widząc szczęśliwy dom, młodzi sami mogą chcieć taki dom zbudować w przyszłości.

– Czerpać z tych rodzin, które są trwałe, w których rodzi się wiele dzieci, gdzie małżonkowie darzą się wzajemnym szacunkiem, wzajemną miłością i są w pewnym sensie nierozłączni. To jest doskonały wzór do naśladowania – zaznacza Paweł Ozdoba.

W działania promujące rodzinę wpisują się organizowane każdego roku w Polsce Marsze dla Życia i Rodziny. Szansą na to, by poświęcić rodzinie więcej czasu, także w Kościele, jest ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Rodziny.

TV Trwam News

drukuj