fot. PAP/EPA

W PE o edukacji seksualnej w Polsce

W Brukseli trwa posiedzenie plenarne europarlamentu. Przed nami ważne głosowanie – dotyczące sprawy podejścia do edukacji seksualnej w naszym kraju. W Parlamencie Europejskim przedłożono trzy projekty rezolucji odnośnie do kwestii penalizacji edukacji seksualnej w Polsce.

W pierwszym złożonym w imieniu pięciu frakcji politycznych pod którym podpisali się m.in. niektórzy posłowie grupy Europejskiej Partii Ludowej, frakcji do której należą np. deputowani Platformy Europejskiej, sygnatariusze dokumentu chcą, aby Parlament jak zapisano w projekcie rezolucji przypomniał z całą mocą, że „dostęp do wyczerpujących i dostosowanych do wieku informacji na temat seksu i seksualności oraz dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie seksualności i metod rozrodczych, w tym edukacji seksualnej, planowania rodziny, metod antykoncepcji oraz [jak zapisano w dokumencie – DN], bezpiecznej i legalnej aborcji, ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i stosunków seksualnych”, co zdaniem sygnatariuszy tego dokumentu, jest dodatkową korzyścią wobec możliwości zdobycia bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Osobny projekt rezolucji złożony został w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której eurodeputowani – sygnatariusze chcą aby Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął fakt, że „w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce, rodzice mogą wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami i z prawem do życia rodzinnego, czy chcą posyłać swoje dziecko na zajęcia z edukacji seksualnej czy też nie, oraz że kiedy uczniowie wkraczają w dorosłość, sami mogą decydować, jak podejść do tego zagadnienia.” Głosowanie dotyczące sprawy podejścia do edukacji seksualnej w naszym kraju odbędzie się w czwartek w belgijskiej stolicy. O jego wyniku przekonamy się niebawem.

 

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj