fot. PAP

W obronie ks. abp. Józefa Michalika

W ostatnich tygodniach wyraźnie widzimy, że główne ostrze ataków na Kościół w Polsce zostało skierowane personalnie przeciw Ekscelencji – postaci o wielkim autorytecie, pełniącym ważną funkcję Przewodniczącego Episkopatu Polski czytamy w liście otwartym do ks. abp. Józefa Michalika.

Prof. dr hab. Rafał Broda i kpt. żeglugi wodnej, inż. Zbigniew Sulatycki, w imieniu 35-ciu tysięcy sygnatariuszy listu „Przestańcie szkodzić Polsce!”, skierowanego do najwyższych władz RP wiosną 2009 roku, zwracają uwagę, że zmasowany atak, który obserwujemy jest brutalny i całkowicie nieuzasadniony, bowiem przypisuje wypowiedziom Księdza Arcybiskupa treści, a zwłaszcza intencje, których w ogóle w nich nie było.

Sami odebraliśmy w całości te wypowiedzi z wielkim uznaniem, ponieważ napiętnują one jednoznacznie grzech, a jednocześnie wskazują na jego najgłębsze przyczyny.Takie właśnie podkreślenie źródeł, z których rodzi się grzech, prowadzi do stawiania prawdziwych diagnoz i właściwych dróg jego eliminacji.

– Autorzy ataków, które następnie zostały skwapliwie podchwycone przez osoby publiczne, znane z wrogości do Kościoła, są najczęściej głównymi promotorami tej demoralizacji, która sprzyja grzechom rzekomo przez nich napiętnowanym. Jednocześnie propagandowa forma ataków tak wyraźnie koresponduje z tym, co działo się w III Rzeszy na kilka lat przed czasem straszliwego terroru, wojny i okupacji, że obecne ataki są złowróżbnym sygnałem i ostrzeżeniem przed tym, co może nastąpić w przyszłości. Już dzisiaj coraz częściej słyszymy o fizycznych atakach na księży, na plebanie i kościoły. Prosimy Księdza Arcybiskupa, by ignorując ataki nieprzyjaciół Kościoła, dalej głosił słowa piętnujące istotę problemów, z których grzech czerpie swoją pożywkę – powiedział prof. Rafał Broda.    

Autorzy listu zwracają także uwagę, że niektóre środki masowego przekazu stały się głównymi kwaterami wrogów Kościoła i stamtąd inicjowane są od wielu lat najostrzejsze ataki na Kościół. Jednocześnie proszą, by duchowni nie uwiarygodniali swoją obecnością tych mediów. Zapewniają, że ze swej strony będziemy prosili polityków, by także swoim przemyślanym zachowaniem pomogli porządkować tę ważną sferę życia publicznego, jaką stanowią media, a wspólną troskę o rozwój mediów katolickich, zwłaszcza Radia Maryja i TV Trwam również polecamy uwadze Księdza Arcybiskupa.

– Bardzo prosimy o dopilnowanie, by duchowni nie uwiarygodniali swoją obecnością tych mediów. Ze swej strony będziemy prosili polityków, by także swoim przemyślanym zachowaniem pomogli porządkować tę ważną sferę życia publicznego, jaką stanowią media. Wspólną troskę o rozwój mediów katolickich, zwłaszcza Radia Maryja i Tv Trwam również polecamy uwadze Księdza Arcybiskupa – dodaje prof. Rafał Broda. 

***

Kraków-Sopot, 21 października 2013

Jego Ekscelencja

Ks. Abp. Józef Michalik                                                                                    Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Ks.Kard. S.Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Ekscelencjo,

Czcigodny i umiłowany Księże Arcybiskupie,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu 35-tu tysięcy sygnatariuszy listu „Przestańcie szkodzić Polsce!”, skierowanego do najwyższych władz RP wiosną 2009 roku, pragniemy Księdzu Arcybiskupowi przekazać wyrazy wielkiej wdzięczności za wierność Prawdzie i zadeklarować gorące poparcie dla wszelkich Jego działań. Pragniemy szczególnie  serdecznie podziękować za głęboko przemyślane i mądre prowadzenie prac Episkopatu w dzisiejszych trudnych dla Kościoła i Polski czasach, które wymagają szczególnej jedności Pasterzy Kościoła z Narodem.

Wielotysięczna rzesza sygnatariuszy listu, którzy upoważnili nas do występowania w ich imieniu w ważnych dla Narodu sprawach, reprezentuje cały przekrój społeczny Polaków zamieszkałych w Polsce i w świecie. Stanowią oni tę część Obywateli Rzeczypospolitej, którzy szczególnie uważnie obserwują zachodzące procesy i narastające zagrożenia, a także przejawiają wielkie poczucie odpowiedzialności za los naszej Ojczyzny. Dzisiaj wraz z nimi wszystkimi dostrzegamy, że właśnie dzieją się bardzo ważne sprawy, które budzą wielki niepokój, ale jednocześnie mobilizują do sprostania poważnym wyzwaniom.

W długim okresie transformacji ustrojowej bardzo wiele już w Polsce zniszczono –  pozbawiono nas podstawowej bazy rozwoju ekonomicznego, oddano instytucje finansowe w obce ręce, ubezwłasnowolniono aparat sprawiedliwości, poważnie ograniczono ochronę zdrowia i zrujnowano podstawowe funkcje szkolnictwa. Panujący chaos i brak praworządności sprzyja bezkarności przestępców, rozwiniętej korupcji i wielu innym negatywnym zjawiskom, a miliony Polaków zmuszone są do poszukiwania normalnych warunków egzystencji poza swoją Ojczyzną. Zmonopolizowane środki masowego przekazu promują  demoralizację, fałszują naszą historię, uderzają w polską tożsamość, w uświęcone obyczaje, a nawet kwestionują niepodległość Polski, za którą całe pokolenia Polaków przelewały krew.

W całym ciągu tych działań i zaniedbań, najnowszy, ale trwający już kilka miesięcy i szczególnie intensywny atak na Kościół odbieramy jako próbę zadania ostatecznego ciosu Polsce, której państwowość zrodziła się na chrześcijańskim fundamencie i przez wieki trwała jako Semper Fidelis.  Zamiary te wpisują się w globalną próbę budowy nowej i straszliwej w swym totalitarnym wymiarze cywilizacji, w której katolicka Polska nie może istnieć. Przeciwstawienie się tym zamiarom jest najpoważniejszym dziejowym wyzwaniem, które  staje się dzisiaj przed współczesnym pokoleniem Polaków.

Księże Arcybiskupie!

W ostatnich tygodniach wyraźnie widzimy, że główne ostrze ataków na Kościół w Polsce zostało skierowane personalnie przeciw Ekscelencji – postaci o wielkim autorytecie, pełniącym ważną funkcję Przewodniczącego Episkopatu Polski. Zmasowany atak, który obserwujemy jest brutalny i całkowicie nieuzasadniony, bowiem przypisuje wypowiedziom Księdza Arcybiskupa treści, a zwłaszcza intencje, których w ogóle w nich nie było. Sami odebraliśmy w całości te wypowiedzi z wielkim uznaniem, ponieważ napiętnują one jednoznacznie grzech, a jednocześnie wskazują na jego najgłębsze przyczyny. Takie właśnie podkreślenie źródeł, z których rodzi się grzech prowadzi do stawiania prawdziwych diagnoz i właściwych dróg jego eliminacji. Autorzy ataków, które następnie zostały skwapliwie podchwycone przez osoby publiczne znane z wrogości do Kościoła, są najczęściej głównymi promotorami tej demoralizacji, która sprzyja grzechom rzekomo przez nich napiętnowanym. Jednocześnie propagandowa forma ataków tak wyraźnie koresponduje z tym, co działo się w III Rzeszy na kilka lat przed czasem straszliwego terroru wojny i okupacji, że obecne ataki są złowróżbnym sygnałem i ostrzeżeniem przed tym, co może nastąpić w przyszłości. Już dzisiaj coraz częściej słyszymy o fizycznych atakach na księży, na plebanie i kościoły. Prosimy Księdza Arcybiskupa, by ignorując ataki nieprzyjaciół Kościoła, dalej głosił słowa piętnujące istotę problemów, z których grzech czerpie swoją pożywkę.  Prosimy przy tym o pamięć o naszej modlitwie i mocnym wsparciu, które być może wzmocni pewność i siłę, z jaką słowa, wypowiedzi, konferencje i homilie Ekscelencji będą docierać w każdy zakątek Polski.

Prosimy także o rezygnację z dalszego przepraszania za winy niepopełnione. Wszak niedostatek dobrej woli w zrozumieniu intencji wypowiedzi nie jest winą jej autora, który na życzenie słuchaczy zawsze może wypowiedź doprecyzować i wyjaśnić. Można się było przekonać, że pokora wyrażona słowami przeproszenia za to, że ktoś inny przypisał słowom znaczenie niezgodne z intencją mówcy, jedynie prowokuje do nasilenia ataków i do nadania im sztucznie histerycznego wymiaru. Tutaj najwyraźniej można było dostrzec, że chodzi wyłącznie o brutalny atak na Ekscelencję, jako osobę szczególnie ważną w polskim Kościele.

Zwracamy też uwagę, że niektóre środki masowego przekazu stały się głównymi kwaterami wrogów Kościoła i stamtąd inicjowane są od wielu lat najostrzejsze ataki na Kościół, a także najbardziej groźne przedsięwzięcia uderzające w naszą wiarę, w naukę społeczną Kościoła, w cywilizację życia, w rodzinę, kulturę, harmonię obyczajową i godność człowieka. Bardzo prosimy o dopilnowanie, by duchowni nie uwiarygodniali swoją obecnością tych mediów. Ze swej strony będziemy prosili polityków, by także swoim przemyślanym zachowaniem pomogli porządkować tę ważną sferę życia publicznego, jaką stanowią media, a wspólną troskę o rozwój mediów katolickich, zwłaszcza Radia Maryja i TV TRWAM również polecamy uwadze Księdza Arcybiskupa.

Wyrażamy pełną solidarność z Księdzem Arcybiskupem i z Episkopatem Polski. Oddajemy także hołd wszystkim polskim Kapłanom i obiecujemy wszechstronne wsparcie, a także mężną obronę, gdy zajdzie taka potrzeba.

Z synowskim oddaniem, łącząc się w modlitwie

Prof. dr hab. Rafał Broda

kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki

RIRM

drukuj