fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Rozprawa przeciwko ks. abp. Michalikowi odroczona

Sąd Okręgowy w Przemyślu odroczył rozprawę, w której pozwany jest ks. abp Józef Michalik. Arcypasterz został oskarżony przez środowiska feministyczne i lewackie o rzekome pomówienie. 

Autorką pozwu jest zadeklarowana feministka Małgorzata Marenin, która zarzuca ks. abp. Józefowi Michalikowi rzekome pomówienie i poniżenie jej w opinii publicznej.

Chodzi o treść kazania wygłoszonego przez ks. Arcybiskupa 16 października 2013 r. we Wrocławiu. WIĘCEJ

Według solidaryzujących się z przemyskim metropolitą – jest to ewidentny atak, zarówno na urząd nauczycielski Kościoła, jak i na samą osobę ks. Arcybiskupa, który nie boi się jasno i otwarcie głosić nauki Kościoła i mówić o aktualnych zagrożeniach dla natury człowieka. Swoje poparcie dla ks. abp. Józefa Michalika wyrazili posłowie i senatorowie z chrześcijańskich zespołów parlamentarnych, a takie organizacje katolickie i wierni. WIĘCEJ

W związku z całą sytuacją, oświadczenie wystosowała Kuria Metropolitarna Archidiecezji Przemyskiej.

***

Oświadczenie Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Przemyskiej

W związku z planowaną na czwartek 12 marca br. rozprawą przed Sądem Okręgowym w Przemyślu, w której pozwanym jest Pasterz naszej archidiecezji, kierowane są liczne pytania ze strony mediów o komentarz. Także wierni oczekują zajęcia właściwego stanowiska wobec prób ograniczenia wolności słowa.

Ksiądz arcybiskup Józef Michalik w swym kazaniu wygłoszonym we Wrocławiu w dniu 16 października 2013 r. miał prawo, a patrząc z punktu widzenia misji Kościoła wręcz obowiązek, odnosić się krytycznie do niemoralnych trendów cywilizacyjnych. Mówił wówczas m.in.: „Wiele dziś się mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie odważy się pytać o przyczyny, żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców, a to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej i niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z Kościoła i etyki tradycyjnej, promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wierności małżeńskiej”.

Sam sposób wytoczenia sprawy przeciw Arcybiskupowi uzasadnia twierdzenie, iż osobie, która to uczyniła, nie chodzi o ochronę swych praw, a jedynie o poszukiwanie medialnego rozgłosu. Powództwo nie opiera się na tekście kazania Arcybiskupa ani nie został on do niego załączony. Strona powodowa odwołuje się jedynie do tendencyjnych medialnych reakcji na to kazanie.

Modląc się o siłę dla naszego Pasterza, zgodnie z chrześcijańskim przesłaniem, prośmy także za prześladowcami Kościoła. Od mediów oczekujemy obiektywizmu i prawdy w relacjach, a nie zniżania się do poziomu publikatorów, które również w tej sprawie poszu­kiwać będą jedynie taniej sensacji.

Uprzejmie informujemy, iż oprócz niniejszego komunikatu, przed rozprawą nie będą udzielane żadne dodatkowe komentarze.


RZECZNIK PRASOWY KURII
ks. Bartosz Rajnowski
Źródło: Archidiecezja Przemyska

TV Trwam News/RIRM

drukuj