WSKSiM: Warsztaty „Zrozumieć media” w Przemyślu

W Przemyślu już po raz kolejny odbyły się warsztaty „Zrozumieć media”. Młodzi ludzie mieli okazję poznać telewizję od kuchni oraz dowiedzieć się jakie są zagrożenia wynikające z manipulacji medialnej.

Tym razem dziennikarze TV Trwam, Radia Maryja oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej udali się do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam zgromadziło się ponad 400 młodych osób.

– W warsztatach bierze udział młodzież z różnych stron diecezji. Gościmy młodych z Krosna, Przeworska, Jarosławia. Dużo młodzieży jest z samego Przemyśla, ale też z mniejszych miejscowości. Przyjechała też młodzież z Leżajska – powiedział ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Dzięki takiej inicjatywie, jak warsztaty medialne, młodzież mogła zobaczyć jak powstają różnego rodzaju programy. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób nadawcy mediów manipulują przekazem.

– Młodzież może przyglądnąć się temu, jak funkcjonują media toruńskie. Wydaje mi się, że mogą wyciągnąć ciekawe wnioski, że warto działać, warto studiować w szkole medialnej, że jest to bardzo ciekawa praca, która w jakiś sposób, może pokazać im jak można fajnie funkcjonować w życiu społecznym. I to, co ojcowie robią, ta praca z młodymi ludźmi od podstaw, to jest fantastyczna pracą – podkreśliła Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

A mimo to Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej za organizowane warsztaty „Zrozumieć media” była w sposób perfidny atakowana. Na początku bieżącego roku minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wystosowała do dyrektorów polskich szkół list dotyczący warsztatów dziennikarskich realizowanych przez toruńską uczelnię.

Według MEN-u, uczniowie nie zrealizowali obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dopuszczono możliwość nieobecności części uczniów, a dyrektor szkoły nie uzyskał pisemnej zgody wszystkich rodziców na udział w warsztatach. Tymczasem, rzeczywistość jest zupełnie inna.

– Jeśli chodzi o odbiór i chęć uczestnictwa w tych warsztatach, to jest również zadowalająca, Rodzice wyrazili chęć, aby ich dzieci uczestniczyły w tych warsztatach. Każde dziecko przyniosło mi zgodę podpisaną przez rodziców. Nie było problemu z naborem chętnych. Więcej osób chciało uczestniczyć w warsztatach, ale z przyczyn organizacyjnych nie udało się  przyprowadzić więcej uczniów – zaznaczyła Agata Łamasz, nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Przemyślu.

Dzisiejsze warsztaty w Przemyślu to drugie tego typu spotkanie w tym właśnie mieście.


Galeria


TV Trwam News/RIRM

drukuj